359
هـدف‌ حسابرسـي‌ ۱ . هدف‌ حسابرسي‌ صورتهاي‌ مالي‌ اين‌ است‌ كه‌ حسابرس‌ بتواند درباره‌ اين‌ كه‌ صورتهاي‌ مزبور از تمام‌ جنبه‌هاي‌ با اهميت‌، طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه ...


3
حسابرس يا حسابرس مستقل فرد يا موسسه صلاحيتداري است که مسئوليت نهايي حسابرسي ... blogfa.com ...


332
فصل اول حسابرسي 1 پيام نور . 1)حسابرس به خاطر كدام دليل در حين رسيدگي ها كوشش ميكند مستقل به نظر برسد؟


601
پس حسابرس در برخورد با صاحبکار باید نهایت دقت و ریزبینی را به کار برد. ... blogfa.com ...


333
- ای حسابگر آسمانها و زمین و ای حسابدار کائنات و ای حسابرس عالمیان - و ای خدائی که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها در دست توست ،


287
حسابرس - موضوع: کاربرگ رسیدگ ی به گروه حسابهای جاری - خدمات حسابرسی


791
۲- استقلال : حسابرس بايد از ديد جامعه مستقل ... blogfa.com ...


89
حسابرس مستقل - مقالات رشته های حسابداری و مدیریت و راهنمای کارشناسی ارشد


243
13- حسابرس با اجرای روشهای حسابرسی لازم نتوانسته است شواهد حسابرسی مناسب و قابل ... blogfa.com ...


241
برچسب‌ها: معرفی حسابرس به دارائی بسمه تعالي اداره كل ... blogfa.com ...


647
به نام خدا. مهمترین نکات اصول حسابرسی 1. مخصوص داوطلبان کنکور کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد. مبنای گزارش حسابرسی را رسیدگی های حسابرس مستقل فراهم می آورد.


160
برای مثال در رسیدگی به وضعیت مالیاتی، حسابرس، محاسبات خود را به اطلا‌ع مدیریت ... blogfa.com ...


477
حسابرسان وحسابداران مجازی - وظایف حسابرس داخلی چیست ؟ - حسابرسان جوان ایران virtual Accountants & Auditors


458
شرکت حسابداری وخدمات مدیریت سیاق اندیشه - دستورالعمل تهیه و ارایه گزارش حسابرس و بازرس قانونی - حسابداری وحسابرسی وخدمات مدیریت


396
شکل فعلی گزارش حسابرس، شکل استانداردی است که صورتهای مالی حسابرسی‌شده، فرایند حسابرسی، و مسئولیتهای مربوط به حسابرس و مدیریت در آن تشریح می‌شود.


750
- ای حسابگر آسمانها و زمین و ای حسابدار کائنات و ای حسابرس عالمیان - و ای خدائی که افتتاحیه و اختتامیه همه حسابها در دست توست ،


831
بندهای توضیحی بندهاي توضيحي که بعد از بند دامنه رسيدگي اما قبل از بند اظهارنظر در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني درج مي‌شود.


961
عنوان مقاله: تاثير حق تصدي حسابرس بر استقلال آن با در نظر گرفتن اثر ویژگی های شخصی ... blogfa.com ...


443
در ضمن بعد از انجام این کار ها حسابرس ارشد به کمک حسابرسها نامه مدیریت که همان نکته ها و ...


942
2- نظارت حسابرس برانبارگردانی وشمارش موجودی ها ونمونه برداری توسط حسابرس وبررسی ... blogfa .com ...