394
شهرکرد – ایرنا – دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: 960 هزار نفر عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات ...


890
... اجرایی نقش دارند. ... رهبری در مجموع 960 هزار تن از ... نفر در برگزاری انتخابات ...


403
دبیر ستاد انتخابات کشور: یک میلیون و 150 هزار نفر از عوامل مختلف اجرایی برای برگزاری سه ...


514
۹۶۰ هزار نفر در برگزاری انتخابات ... رهبری در مجموع 960 هزار تن از نیروهای اجرایی نقش دارند. ...


547
گفت اگر انتخابات مجلس در طراز بالاتری از انتخابات ریاست... گزارش ایرنا انتخابات دهمین دوره ...


188
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از برگزاری جلسه مشورتی 8 ... موارد مهم در موضوع انتخابات ...


271
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


723
960 هزار نفر در برگزاری انتخابات نقش دارند . دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: ...


523
وکیلی عطرافشانی 960 گلزار شهدا در سراسر ... تقدیر از 2 هزار نفر از ... تدوین/برگزاری انتخابات ...


179
6 هزار و 960 کارگاه تولیدی در ایلام زیرپوشش خدمات تامین اجتماعی قرار دارند ... نفر بیمه شده ...


73
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از برگزاری جلسه مشورتی 8 ... موارد مهم در موضوع انتخابات ...


352
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


158
960 هزار نفر در برگزاری انتخابات نقش دارند . دبیر ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: ...


734
وکیلی عطرافشانی 960 گلزار شهدا در سراسر ... تقدیر از 2 هزار نفر از ... تدوین/برگزاری انتخابات ...


978
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


792
جزئیات برگزاری انتخابات ... هزار نفر از ... اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در وزارت ...


711
... برای برگزاری انتخابات در بیش ... 960 هزار نفر ... خصوص نقش دارند و فرآیند کار در ...


426
... از سه‌هزار نفر ... ای قصد دارند کشور را در آستانه ... با برگزاری انتخابات در تفت ...


405
17:42 پس از برگزاری انتخابات ... 19:19 ضرغام صادقی با 146 هزار و 960 رای ... سالانه ۶ هزار نفر در ...


650
... پرشور در انتخابات را دارند. ... برگزاری انتخابات در ... ۳۵۲ هزار و ۱۶۵ نفر در ...