676
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز ... بالای 15 سال عمر دارد . ... تبریز بالای 15 سال عمر ...


600
35 درصد ناوگان تاکسیرانی کشور فرسوده است; 40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر ...


807
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


502
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


372
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


719
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


670
... هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش از 10 هزار تاکسي هیبریدی به ناوگان ...


602
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... آلودگی هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


80
هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. دبلیو ...


221
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


786
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


244
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


393
40 درصد ناوگان تاکسیرانی تبریز بالای 15 سال عمر دارد . ... این شهر بیش از 15 سال عمر دارد که ...


424
... هیبریدی به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش از 10 هزار تاکسي هیبریدی به ناوگان ...


520
... به ناوگان تاکسیرانی تا 3 سال ... سال آینده بیش ... آلودگی هوای شهر دارد بتوانیم ناوگان ...


246
هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. هیوندا به ناوگان تاکسیرانی - 2. دبلیو ...


419
شصت و هشت سال "نکبت" ... این سالاد طرز تهیه آسانی نیز دارد و شما می توانید به راحتی ...


488
... 25 درصد از ناوگان تاکسیرانی این شهر که در عمر فرسودگی قرار دارد ... بالای این ناوگان ...


766
ورود ۶۵ واگن جدید به ناوگان مترو تهران - 132.


766
کرایه تاکسی 15 درصد ... لوکس از 30 درصد ناوگان تاکسیرانی ; ... تاکسی با عمر بالای 10 سال ...