289
خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما پیشنهاد می شود که واقعا توهین آمیز است مثلا می ...


722
خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما پیشنهاد می شود که واقعا توهین امیز است مثلا می ...


105
وقتی یک بازیگر بیکار است دیگر کسی کمکش نمی کند. بازیگر تلویزیون و سینما... تولید است که برخی ...


330
یک بازیگر سینما: برخی ... می شود که واقعا توهین امیز است ... دستمزدها توهین‌امیز است .


673
سیروس تقی‌نژاد بازیگر پیشکسوت سینما ... برخی دستمزدها توهین‌آمیز است ... آغاز اکران یک ...


33
فریبا کوثری بازیگر سینما ... برخی دستمزدها توهین‌آمیز است ... ساخت دشوار یک سریال با 444 بازیگر ...


238
منابع خبری از سقوط یک بالگرد نظامی ارتش مصر ... یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است .


981
منابع خبری از سقوط یک بالگرد نظامی ارتش مصر ... یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است .


67
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما ... دستمزدها ناراضی است ... یک بازیگر ...


50
حتی یک روز هم تعطیلی نداشتم و در بدترین شرایط نقاره ...


524
منابع خبری از سقوط یک بالگرد نظامی ارتش مصر ... یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است .


516
مهوش وقاری از بازیگران باسابقه تلویزیون و سینما ... دستمزدها ناراضی است ... یک بازیگر ...


375
حتی یک روز هم تعطیلی نداشتم و در بدترین شرایط نقاره ...


279
وقتی یک بازیگر بیکار است ... سریال های زیادی در حال تولید است که برخی از ... نظرات توهین آمیز ...


626
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


753
بازیگر "شام عروسی" ادامه داد: بازیگری طوری است که اگر هنرمند یک ماه ... توئیت توهین آمیز ...


269
یک بازیگر سینما: برخی دستمزدها توهین‌امیز است . خشایار راد گفت: گاهی اوقات دستمزدهایی به ما ...


728
گمانه زنی درباره دستمزد برخی از ... واقع یک بازیگر ... سینما در ایران است اما ...


237
بازیگر سینما و ... بازیگری طوری است که اگر هنرمند یک ماه کار کند ... نظرات توهین آمیز منتشر ...


849
بازیگری از شغل هایی است که می تواند برخی از ... دستمزدها در مدت ... توهین آمیز به هر ...