328
http://opload.ir/down-43013.html. متن. توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند


178
توی تنهایی یک دشت بزرگ.. که مثه غربت شب بی انتهاست . یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت سبز سر ...


157
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست رو تنش زخمه ولی زخم تبر نه یه قلب تیر خورده نه ...


552
Toggle navigation ایران ترانه. آهنگها; ویدیو; بیشتر . متن آهنگ; خواننده ها; آلبومها


511
روزی روزگاری در وسط دشتی سرسبز ، درختی تک و تنها زندگی می کرد. دور و اطراف درخت غیر از بوته و ...


765
توی تنــهایی یک دشــت بزرگ. که مثل غــربــت شــب بی انــتــهاســت. یه درخــت تن سیاه ســربلند


782
دانلود آهنگ درخت ... توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند ...


107
توی تنهایی یك دشت بزرگ. كه مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


152
یه درخت تن سیاه سربلند .... ... اون درخت تن سپرده به تبر ... که واسه پرنــــــده ها دلواپسه منم ...


700
توی تنهایی یك دشت بزرگ كه مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


808
یه درخت تن سیاه سربلند .... ... اون درخت تن سپرده به تبر ... که واسه پرنــــــده ها دلواپسه منم ...


31
توی تنهایی یك دشت بزرگ كه مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


423
تو ی تنهایی یک دشت بزرگ. که مثه غربت شب بی انتهاست. یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت سبز سر ...


632
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سر ...


567
توی تنهایی یك دشت بزرگ!!!!! كه مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز ...


654
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز ...


13
توی تنهایی یک دشت بزرگ. که مثل غربت شب بی انتهاست . یه درخت تن سیاه سربلند . آخرین درخت سبز ...


570
یه درخت تن سیاه سربلند .... ... اون درخت تن سپرده به تبر ... که واسه پرنــــــده ها دلواپسه منم ...


326
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


651
Derakht Lyrics: توی تنهایی یک دشت بزرگ / که مث غربت شب بی انتهاست / یه درخت تن‌سیاه سربلند / آخرین ...