90
یه درخت تن سیاه سربلند ... اون درخت سربلند پرغرور که سرش داره به خورشید میرسه منم ...


608
http://opload.ir/down-43013.html. متن. توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند


944
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


429
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز ...


862
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


482
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سر ...


227
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


243
درخت. توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز ...


938
توی تنهاییه یک دشت بزرگ که مثله غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز ...


248
یه درخت تن سیاه سربلند ... اون درخت سربلند پرغرور که سرش داره به خورشید میرسه منم ...


715
توی تنهاییه یک دشت بزرگ که مثله غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز ...


239
یه درخت تن سیاه سربلند ... اون درخت سربلند پرغرور که سرش داره به خورشید میرسه منم ...


255
... بزرگ که مث غربت شب بی‌انتهاست Dm Cm Dm F Gm یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست Gm ...


278
متن آهنگ درخت ابی. توی تنهایی یک دشت بزرگ. که مثل غربت شب بی انتهاست. یه درخت تن سیاه سربلند


705
نت پیانوی درخت از ابی با اکورد و انگشت گذاری #درخت #ابی آهنگساز : سیاوش قمیشی تنظیم : محمد ...


270
یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست رو تنش زخمه ولی زخم تبر نه یه قلب تیر خورده نه ...


501
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


742
یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت سبز ... به تن خستگیشون تبر زدن. تا یه روز تو اومدی بی ...


610
توی تنهایی یک دشت بزرگ که مثل غربت شب بی انتهاست یه درخت تن سیاه سربلند آخرین درخت سبز سرپاست


874
توی تنهایی یک دشت بزرگ.. که مثه غربت شب بی انتهاست . یه درخت تن سیاه سربلند. آخرین درخت سبز سر ...