671
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود;


835
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود;


462
ایسنا نوشت: هیلاری کلینتون تاکید کرد، نمی‌خواهد هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک امریکا انجام شود.


90
... نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود . ... خواهد هیچ سرباز امریکایی به سوریه ...


71
... نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود . ... خواهد هیچ سرباز امریکایی به سوریه ...


318
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


423
... نکرده است و حتی در اعلامیه ... شوروی می‌شود... [گرچه] ما روس‌ها ... سرباز آمریکایی به ...


916
... سرباز آمریکایی به طور ... نفر در سوریه به ... به اتحاد بدل شود. اگر ...


677
... حتی اگر مجبور شود ... هیچ دشمن خارجی به کشور ما ... در یک چاله نمی رود ...


265
اگر ما بتوانیم در ... به نظر می رسد اگر حمله آمریکا به سوریه حمله ای ... ترکیه هیچ‌گاه‌ حتی در ...


201
... عملیات ویژه آمریکایی در ... نیروهای ائتلافی در سوریه و افزایش ... ما تماس با ما ...


31
... نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود . ... خواهد هیچ سرباز امریکایی به سوریه ...


772
... نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود . ... خواهد هیچ سرباز امریکایی به سوریه ...


826
همزمان با اینکه حملات تروریستی پاریس به موضوع اصلی مناظره دموکرات‌های آمریکایی تبدیل شد، هیلاری کلینتون، نامزد پیشرو دموکرات‌ها در …


269
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


689
... نکرده است و حتی در اعلامیه ... شوروی می‌شود... [گرچه] ما روس‌ها ... سرباز آمریکایی به ...


527
... سرباز آمریکایی به طور ... نفر در سوریه به ... به اتحاد بدل شود. اگر ...


41
... حتی اگر مجبور شود ... هیچ دشمن خارجی به کشور ما ... در یک چاله نمی رود ...


367
اگر ما بتوانیم در ... به نظر می رسد اگر حمله آمریکا به سوریه حمله ای ... ترکیه هیچ‌گاه‌ حتی در ...


143
... چنان فراگیر می شود که حتی اگر کسی به ... سرباز آمریکایی ... اگر ... ما حمله شود، جنگ در خاک ...