121
کلینتون: هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود


400
... انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وعده داد سربازان این کشور را به سوریه اعزام نکند. ...


84
... هیچ سرباز آمریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام شود;


92
... مبارزه با داعش را پس گرفت و تاکید کرد که مشارکت نیروهای دولتی سوریه در ... تماس با ما;


409
کلینتون: هیچ سرباز امریکایی به سوریه نمی‌رود حتی اگر حمله‌ای در خاک ما انجام ...


42
یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. یک سرباز آمریکایی در شمال سوریه. دبلیو ...


923
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


20
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


295
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


906
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


865
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


837
آنها هیچ گاه در این دوره به داعش حمله ای ... شود و اگر ... آمریکایی‌ها در سوریه. به ...


159
... در خاک ما انجام شود . ... هیچ سرباز امریکایی به سوریه برود؛ حتی اگر حمله‌ای در خاک ...


147
... به حمایت از سوریه در ... سوریه صادر شود. روسیه در ... رو انجام بدیم . اگر ...


3
... آمریکایی در گزارشی به ... در سوریه ... او شود حتی اگر او قبلا در ...


10
... به خاک سوریه ... حتی اگر این موضع‌گیری باعث از دست دادن حمایت آمریکا شود. دولت سوریه ...


14
... اطمینان آمریکایی‌ها به ... که حمله‌ای که پارسال در ... کلینتون، می‌شود ...


989
... ایجاد شود، به ویژه در ... کلینتون به تندی در ... اگر رئیس‌جمهور شود، هیچ ...


14
... حمله‌ای ... به سخنان خانم کلینتون در ... حتی اگر سه بخش آن هم در یک ...


260
... یک سرباز مسلمان آمریکایی که ... در آن هیلاری کلینتون به ... به خاک آمریکا ...