4
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج; دانشگاه آزاد اسلامی آرمان ایرانی برای جهانی شدن: مشخصات واحد


732
حصارک کرج یکی از محله‌های کرج در استان البرز است که در غرب شهر کرج واقع است. بلوار شهید ...


11
بازدید باشگاه پژوهشگران جوان و انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از ...