557
رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای ...


531
بارگذاری کتابچه نظام رتبه بندی ... کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای معلمان ...


893
جهت مشاهده کامل این کتابچه رتبه بندی معلمان ... کتابچه نظام رتبه بندی ... طرح براي معلمان ...


700
اخبار وضعیت نظام رتبه‌بندی معلمان برای ... بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام ...


784
... نظام رتبه‌بندی معلمان ... پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای ...


939
رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای ...


293
... رتبه‌بندی معلمان - ... و پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای ...


833
فقط مدرسه - نقد طرح نظام رتبه بندی معلمان + کتابچه - درس معلم ار بود زمزمه محبتی جمعه به مکتب ...


449
رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی ...


983
رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای ...


378
بارگذاری کتابچه نظام رتبه بندی معلمان برروی سایت وزارت


105
رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای ...


740
رتبه بندی معلمان - علمی،آموزشی،فرهنگی،اجتماعی - شمیم ادب


912
رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای ...


444
سرویس فرهنگی- وزیر آموزش و پرورش از اجرای نظام رتبه بندی معلمان و اعطای رتبه های استادی ...


954
... پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ... نظام رتبه‌بندی معلمان در ...


632
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ضمن اعلام جزئیات نظام رتبه‌بندی معلمان، گفت: آموزش و پرورش ...


985
حمیدرضا حاجی‌بابایی: برای عملیاتی شدن نظام رتبه بندی لازم است مجلس شورای اسلامی نسبت به ...


306
رئیس روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش از بارگذاری کتابچه طرح پیشنهادی نظام رتبه بندی حرفه ای ...


735
وزیر آموزش و پرورش از اجرای نظام رتبه بندی معلمان و ... چاپ کتابچه‌ای ... پیشنهادی ...