778
کاوازاکی، جی تو125. ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان . 4 کاوازاکی 125 جی تی او. ۱,۷۰۰,۰۰۰ ...


719
رنگ سفید مدل 79.مدارک فقط کارت دارد بشرط سالمی همچی کار میکند.سیلند 50فابریک


543
اما تو125 ها کویر یه ... این مدل سی دی ای هست مدل چراغ گرد میشه سی جی ... موتور کلاسیک(6) تریال(4 ...