756
اما تو125 ها کویر یه ... این مدل سی دی ای هست مدل چراغ گرد میشه سی جی ... موتور کلاسیک(6) تریال(4 ...