765
پیوند قلب مصنوعی، جراحی بسیار ظریفی است. نه‌تنها جراح باید دو بطن راست و چپ را از قلب بیمار ...


786
مشاهده پرسش k78hr212378 پیوند قلب مصنوعی بدون نام سایر بیماری های قلب. باسلام اقایی 36ساله هستم ...


4
دقایقی قبل عمل جراحی نفسگیر پیوند قلب مصنوعی، باورود تیم جراحان باتجربه بیمارستان قلب شهید ...


265
جراحان روسیه اولین پیوند دو قلب مصنوعی در جهان را به انجام رساندند./ به گزارش اسپوتنیک، در ...


205
جراحان روسیه اولین پیوند دو قلب مصنوعی در جهان را به انجام رساندند. - ثبت نام و گرفتن اجازه ...


902
تهران -ایرنا -نخستین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی - تحقیقاتی دکتر مسیح دانشوری ...


858
نخستین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی - تحقیقاتی دکتر مسیح دانشوری انجام شد.


347
نخستین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی - تحقیقاتی دکتر مسیح دانشوری انجام شد.


953
پیوند قلب مصنوعی، جراحی بسیار ظریفی است. نه تنها جراح باید دو بطن راست و چپ را از قلب بیمار ...


489
پزشکان فرانسوی با انجام یک جراحی پیشگامانه موفق به پیوند یک قلب مصنوعی به بدن یک بیمار مرد ...


561
سلامت نیوز: عمل پیوند قلب مصنوعی برای اولین بار در کشور توسط تیمی از جراحان و متخصصین مرکز ...


335
نخستین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی - تحقیقاتی دکتر مسیح دانشوری انجام شد.


970
جراحان روسیه اولین پیوند دو قلب مصنوعی در جهان را به انجام رساندند.


489
پیوند قلب مصنوعی برای اولین ... این قلب مصنوعی که جایگزین قلب فرد بیمار می شود، نهصد گرم ...


101
۱۷ ساعت پیش - اولین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری بر روی یک ...


927
دومین عمل پیوند قلب مصنوعی در ایران، بعد از ظهر سه شنبه پس از ۵ ساعت در بیمارستان قلب شهید ...


321
خبرگزاری تسنیم: دومین پیوند قلب مصنوعی جهان در شهر «نانت» فرانسه و تنها هشت ماه پس از اولین ...


65
محققان آمریکایی موفق شدند یک قلب مصنوعی با قابلیت پیوند زدن به بیماران نیازمند بسازند.


38
متن کامل . پیوند قلب مصنوعی کامل تا سال 2011 ممکن خواهد شد. قلب مصنوعی کامل قابل کارگذاری در ...


179
اولین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری بر روی یک بیمار 57 ساله ...