214
پیوند قلب مصنوعی، جراحی بسیار ظریفی است. نه‌تنها جراح باید دو بطن راست و چپ را از قلب بیمار ...


963
دقایقی قبل عمل جراحی نفسگیر پیوند قلب مصنوعی، باورود تیم جراحان باتجربه بیمارستان قلب شهید ...


675
تهران -ایرنا -نخستین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی - تحقیقاتی دکتر مسیح دانشوری ...


52
شفا آنلاین نوشت: دقایقی قبل عمل جراحی نفسگیر پیوند قلب مصنوعی، باورود تیم جراحان باتجربه ...


145
پیوند قلب مصنوعی، جراحی بسیار ظریفی است. نه تنها جراح باید دو بطن راست و چپ را از قلب بیمار ...


842
نخستین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی - تحقیقاتی دکتر مسیح دانشوری انجام شد.


561
پزشکان فرانسوی با انجام یک جراحی پیشگامانه موفق به پیوند یک قلب مصنوعی به بدن یک بیمار مرد ...


316
۱۷ ساعت پیش - اولین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری بر روی یک ...


249
پیوند قلب مصنوعی، جراحی بسیار ظریفی است. نه تنها جراح باید دو بطن راست و چپ را از قلب بیمار ...


879
www.parsine.com


910
www.parsine.com


609
اولین عمل پیوند قلب مصنوعی در کشور در مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری بر روی یک بیمار 57 ساله ...


915
پیوند قلب مصنوعی، جراحی بسیار ظریفی است. نه‌تنها جراح باید دو بطن راست و چپ را از قلب بیمار ...


323
قلب مصنوعی که برای اولین بار به بدن یک بیمار پیوند زده شده است با باطریهای شبیه ساعت کار می ...


438
محققان آمریکایی موفق شدند یک قلب مصنوعی با قابلیت پیوند زدن به بیماران نیازمند بسازند.


61
سلامت نیوز: عمل پیوند قلب مصنوعی برای اولین بار در کشور توسط تیمی از جراحان و متخصصین مرکز ...


48
پیوند قلب (Heart transplant)، عمل جراحی است که در آن، قلب دچار نارسایی و بیماری، با قلب اهدایی، که از ...


369
خبرگزاری تسنیم: دومین پیوند قلب مصنوعی جهان در شهر «نانت» فرانسه و تنها هشت ماه پس از اولین ...


302
متن کامل . پیوند قلب مصنوعی کامل تا سال 2011 ممکن خواهد شد. قلب مصنوعی کامل قابل کارگذاری در ...


6
پیوند قلب مصنوعی، جراحی بسیار ظریفی است. نه تنها جراح باید دو بطن راست و چپ را از قلب بیمار ...