585
عضویت آزمایشگاه پارک علم و فناوری خراسان در شبکه آزمایشگاه همعاونت علمی و فناوری


597
پارک علم و فناوری خراسان. Khorasan Science and Technology Park (KSTP) ... انجمن علمی پارک های علم و فناوری ...


990
رونمایی از طرح فناورانه پارک علم و فناوری خراسان جنوبی توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور


451
پارک علم و فناوری خراسان شمالی شانی : استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان آیت ا... طالقانی ...


13
پذیرش در پارک علم و فناوری خراسان پذیرش در پارک علم و فناوری خراسان ثبت نام در دوره های ...


905
واحد های مستقر در پارک علم و فناوری می ... های علمی و ... خراسان; پارک علم و فناوری ...


358
رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: از کارهای مهم علوم و فناوری تبدیل دانش به فناوری و به ...


849
پارک علم و فناوری ، هفته پژوهش ،پژوهش ، نمایشگاه ، خراسان رضوی ، پژوهشکده ، مرکز رشد ، دکتر ...


634
پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی سید حسن علم‌الهدایی می‌گوید: راه برون‌رفت از وضعیت ...


822
پارک علم و فناوری خراسان شمالی شانی : استان خراسان شمالی، بجنورد، خیابان آیت ا... طالقانی ...


739
انجمن بین المللی پارکهای علمی. سامانه ارزیابی شرکتها و موسسات ... پارک علم و فناوری دانشگاه ...


625
پارک علم و فناوری ، هفته پژوهش ،پژوهش ، نمایشگاه ، خراسان رضوی ، پژوهشکده ، مرکز رشد ، دکتر ...


130
رونمایی از طرح فناورانه پارک علم و فناوری خراسان جنوبی توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور


848
در دیدار استاندار خراسان جنوبی با معاون علمی و فناوری رئیس ... پارک علم و فناوری خراسان ...


129
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: پارک علم وفناوری خراسان جنوبی برای دومین بار متولی ...


349
شهرک علمی و تحقیقاتی ... پارک فناوری پردیس; پارک علم و فناوری خراسان; پارک علم و فناوری خلیج ...


749
تفاهم‌نامه همکاری بین پارک ‌علم‌وفناوری خراسان‌جنوبی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ...


239
رئیس پارک علم و فناوری خراسان شمالی از سفر معاون علمی و فناوری رئیس جمهور به استان خبر داد.


817
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: در خراسان جنوبی با توجه به وجود پتانسیل‌های علمی ...


765
رئیس پارک علم‌وفناوری خراسان ... معاونت علمی و فنی ... پارک علم و فناوری استان ...