894
اگر پادشاه به عدل و داد رفتار کند همه مردم شاد ... کسری به سپاهیان سپرد که به هیچکس رحم ...


271
شاهنامه خوانی: داستان چهل و سوم، پادشاهی کسری نوشیروان پادشاهی نوشیروان چهل و هشت سال بود.


235
ايوان خسرو يا طاق کسری یا ... تعداد زیادی معمار از همه جا به دربار پادشاه روی آوردند و پس از ...


876
کسری معرب کلمه «خسرو»، به طور خاص در مورد کسری نوشین ... واژه پادشاه نیز از فارسی ...


663
شاهنامه خوانی: داستان چهل و سوم، پادشاهی کسری نوشیروان (قسمت دوم) سعی کن زخمی نشود و زنانش در ...


581
کسری انوشیروان مشهورترین و بزرگترین پادشاه ساسانی و یکی از تاثیر گذارترین شاهان ایران در ...


657
سلسله ساسانیان پوراندخت نخستین زن پادشاه ... کسری که به طاق کسری مشهور بود و همواره نسیم ...


560
= کسری، معرب از فارسی، عربی ... پادشاه جوانمرد، مرکب از کیا به معنای سلطان و پادشاه و ...


606
پادشاه لئو - مسی - همه چیز درباره ی افسانه ای به نام لیونل آندرس مسی - پادشاه لئو


79
کسرا, نام پسرانه با ریشه فارسی. معنی اسم: کسری ، معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ...


903
تاریخ ما » هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان -_- ایوان مدائن را آیینه عبرت دان طاق کسری .


340
انوشیروان مشهورترین و بزرگترین پادشاه ساسانی و یکی از تاثیر گذارترین شاهان ... اصلاحات کسری.


987
کسری فرزند قباد پادشاه ساسانی بود و پس از پدر بر تخت شاهی نشست. او در زمان پادشاهی پدرش نیز ...


866
پادشاه عربستان سعودی، بودجه سال 2017 این کشور را با پیش بینی حدود 53 میلیارد دلار کسری اعلام کرد.


763
کسری, نام پسرانه با ریشه فارسی. معنی اسم: کسرا،معرب از فارسی، خسرو، نام انوشیروان پادشاه ...


216
پادشاه سعودی در ... سعودی تصمیم دارد برای جبران کسری بودجه سال جاری ناشی... کد خبر: ۵۵۷۶۱۶۴ ...


519
ملک سلمان پادشاه عربستان بودجه سال 2017 این کشور را با کسری بودجه 52 میلیارد دلار اعلام کرد.


824
خسرو. [ خ ُ رَ / رُو ] (اِ) ملک . پادشاه.(زمخشری ) (از برهان قاطع). کسری. قیصر. (ج، اکاسره، قیاصره ).


161
معنی واژهٔ پادشاه در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از ... کسری . پادشاه روم ، باسلی .


612
نامه پيامبر خدا (ص) براى كسرى پادشاه فارس بخارى از حديث لَيْث از يونس از زُهْرِى از ...