367
جزئیات نقشه ترور و نحوه اعدام پاتریس لومومبا برای سالها به عنوان یک راز سیاسی باقی مانده بود اما پژوهش های جدید و مدارک فاش شده از سازمان های اطلاعاتی آمریکا و …


858
پاتریس لومومبا ... بار نخست به اتهام اختلاس که خودش معتقد بود انگیزه سیاسی پشت آن بوده ...


739
۵۴ سال پیش در روز ۱۷ ژانویۀ ۱۹۶۱ بین ساعت ۲۱ و ۴۰ دقیقه و ۲۱ و ۴۳ دقیقه‌ پاتریس لومومبا، تنها نخست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وزیری که با رأی آزاد مردم کنگو برگزیده شده بود، توسط ژاندارم‌ها ...


267
این آخرین باری بود که لومومبا زنده دیده شد زیرا سرنوشت شومی در انتظارش بود. پاتریس لومومبا ...


96
سازمانهایی که به عنوان بنیانگذاران دانشگاه پاتریس لومومبا روسیه نامگذاری شده اند، اتحاد شوروی مرکزی اتحادیه های اتحاد جماهیر شوروی و ...


991
اما به پاتریس لومومبا که بدلیل مواضعش از ... دستور ترور لومومبا بود که در آن زمان در ...


145
بی بی سی: تنها دو سال پیش از آنکه پاتریس لومومبا به عنوان رهبر جنبش ملی کنگو انتخاب شود، کارمندی ساده در اداره پست بود.


970
نگاهی به سرگذشت پاتریس لومومبا، این مبارز ضد استعمار، سند جنایت هولناک دیگری از دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا را ورق می‌زند که آشکارا منتخب یک ملت را برای تداوم استثمار و استعمار ...


495
مردم کنگو می گفتند این سخنرانی بود که سر لومومبا را عاقبت بر باد ... پاتریس لومومبا ...


636
لومومبا: از آبجو فروشی تا نخست وزیری. تنها دو سال پیش از آنکه پاتریس لومومبا به عنوان رهبر جنبش ملی کنگو انتخاب شود، کارمندی ساده در اداره پست بود.


376
تنها دو سال پیش از آنکه پاتریس لومومبا به عنوان رهبر جنبش ملی کنگو انتخاب شود، کارمندی ساده در اداره پست بود


18
لومومبا: از آبجو فروشی تا نخست وزیری. تنها دو سال پیش از آنکه پاتریس لومومبا به عنوان رهبر جنبش ملی کنگو انتخاب شود، کارمندی ساده در اداره پست بود.


154
ویکتور لوندولا عموی پاتریس که خود نظامی بود، معتقد ... حزبی لومومبا بود که نیروی ...


656
تله تئاتر پاتریس لومومبا ... برگه ها وجود دارد که شماره ی برگه ... بود کی بود که ...


425
اعدام پاتریس لومومبا قهرمان مبارزات ضد استعماری مردم کنگو اعدام پاتریس لومومبا ... بود ...


884
بر پایه اسناد و گزارشهای موثق دانشگاه پاتریس لومومبا ... پدر وی یک مارکسیست معتقد بود که ...


614
۵۶ سال پیش، در روز ۱۷ ژانویه ۱۹۶۱ بین ساعات ۲۱ و ۴۰ دقیقه و ۲۱ و ۴۳ دقیقه، پاتریس لومومبا، تنها نخست‌وزیری که با رأی آزاد خلق‌ کنگو برگزیده شده بود…


717
دریافتی: ما ایرانی ها باید بیاموزیم که نه دسیسه های امپریالیسم جدیدند و نه نقابهائی که آنها به چهره می زنند فرق کرده اند.


515
نگاهی به سرگذشت پاتریس لومومبا، این مبارز ضد استعمار، سند جنایت هولناک دیگری از دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا را ورق می‌زند که آشکارا منتخب یک ملت را برای تداوم استثمار و استعمار ...


929
لئوپولد دوم پادشاه خون‌ریز بلژیک در سال‌های ۱۸۶۵ تا ۱۹۰۹ بود که ... پاتریس لومومبا که ...