387
... ده روز طول کشید یا ... واقعه کربلا واقعا ده روز طول ... حوادث عاشورا چند ماه ...


553
اسارت اسرای روز عاشورا چند مدت طول کشید ... از عصر روز عاشورا بوده ... چند روز اقا ...


955
... که در واقع از عصر روز عاشورا بوده است مشخص است ... روز عاشورا چند مدت طول کشید ...


366
/پرسش و پاسخ دینی/ چند روز طول کشید تا اسرای کربلا به ... بررسی تاریخی عاشورا، ص 148 ـ 149. 7.


669
نبرد عاشورا چند ساعت طول کشید و ... حداقل چند روز طول می کشید; ... واقعه عاشورا ...


494
... از روز خودداری از بیعت با یزید تا روز عاشورا ۱۷۵ روز طول کشید. ... واقعه عاشورا ... چند ...


970
اتفاقات و واقعه روز عاشورا ... روز عاشورا ۱۷۵ روز طول کشید. ... عزتو نه چند روز ...


667
چند روز طول کشید تا اسرای ... اساس مبنای اوّل، مدت چهل روز از آغاز ... عاشورا، ص ...


349
اخبار بانک وبلاگ : با سامانه قدرتمند بانک وبلاگ پیش از بقیه مطالب جدید را مشاهده کنید ...


491
... در واقعه عاشورا چند سال بود ... اما در روز عاشورا چند ساعتي از ... چند روز طول ...


38
... چقدر طول کشید؟ ... و روز عاشورا عنوان می‌کنند که ممکن است اثر آن تا چند روز بعد ...


264
... ؛ عاشورا واقعه ای ... است واقعه کربلا چند روز بود واقعه کربلا چند روز طول کشید ...


569
... در واقعه عاشورا چند سال بود ... اما در روز عاشورا چند ساعتي از ... چند روز طول ...


885
آشنایی با واقعه عاشورا عاشورا روز دهم ماه محرم است. شهرت این روز نزد شیعیان به دلیل ...


924
داستان هایی در مورد محرم و واقعه ... تا روز عاشورا 175 روز طول ... مدّت چند روز به ...


195
از حماسه مختار تا زوال رستاخیز/ «روز واقعه ... طول کشید تا ... واقعه عاشورا ...


671
آشنایی با واقعه عاشورا ... حسین و یارانش روز عاشورا ... اما یکی از حوادثی است که در طول ...


419
اتفاقات و واقعه روز عاشورا به ... تا روز عاشورا ۱۷۵ روز طول کشید. ... چند سالی هست ...


867
... نشان دادند تا روز عاشورا ۱۷۵ روز طول کشید. ... واقعه عاشورا جمعاً چند کودک نابالغ ...


953
... پس از واقعه عاشورا ... پس از حادثه کربلا چه مدت طول ... چند روز در شام و چند روز در ...