966
این آدرس ایمیل یکی از همکاران همسرم ... هنگام رابطه جنسي احساس مي کنم تو ذهنش با اون دکتره ...


318
دکتره حشری اول سینه های زنمو عمل کرد و کونشو گذاشت برا چند روز بعدش که با توجه به سینه هاش ...


790
من همسرم قد متوسط نسبتا کوتاهی دارد و گاهی حتی به ... نامزدم نه دکتره نه ظاعرش خیلی جذابه.اما ...


565
من و همسرم در اروپا ... وقتی هم رفتم داخل دکتره هم از خودش بداخلاق تر بود و حتی نذاشت راجع به ...


349
همسرم دکتره ولی ازوقتیکه عضواین سایت شدیم میگه خانمی بیخیال دکتری بیاییمو بچسبیم به این ...


701
الان نزدیکه دو ساله که با نگار همسرم اومدیم ... من ناخودآگاه یه لحظه تو چشم دکتره برق شهوت ...


437
خلاصه رفتیم داخل برا دکتره توضیح دادیم دکتره گفت باید ... 6 thoughts on “ یه حس جدید نسبت به همسرم ”


906
از دست خونواده ی همسرم خسته شدم خونواده ی همسرم با ازدواج ... ادمه چون دکتره؟ خب همسرم ...


346
ارتباط جدید فکری من و همسرم سلام دوستان. ... من ناخودآگاه یه لحظه تو چشم دکتره برق شهوت رو دیدم.


25
حالا همسرم هم شاید با راهنمایی مشاور کمی روی خودش کار کنه اما نهایتا یه مدت زمان کوتاه .چون ...