111
ممنوعیت صدور مجوز حفاری در شهر یزد نهضت پاسخگویی آثار ترجمه شده هم شامل حق مالکیت فکری می شود؟(18)


792
فراخوان ارسال مقاله اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد- واحد طبس


762
... فنآوری اطلاعات ... همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور، طبس ...


327
اولین همایش ملی «فناوری اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری ... طبس نیوز, همایش فناوری اطلاعات ...


738
بیرجند - ایرنا - دبیر اجرایی چهارمین همایش ملی زغالسنگ ایران در طبس گفت: از 126 مقاله ارسالی به دبیرخانه این همایش، 84 مورد به عنوان برتر انتخاب شد و مابقی به صورت شفاهی و پوستر ارائه می شود.


934
مقاله همایش ... دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس. ... از آن پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ...


926
... رئیس دانشگاه پیام ‌نور طبس ... فناوری اطلاعات ... همایش ملی فناوری اطلاعات و ...


743
... همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور، طبس ... "فناوری اطلاعات ...


611
برای برگزاری و تمهید امکانات نخستین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه‌های کامپیوتری در طبس ...


16
رصدخانه پژوهش و فناوری; منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری‌،‌ و نوآوری (شاخص)


59
... همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور، طبس ... "فناوری اطلاعات ...


560
رصدخانه پژوهش و فناوری; منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری‌،‌ و نوآوری (شاخص)


332
سمیه منصوری 1 ؛ زهرا وظیفه 2 ؛ حلیمه یوسفی طبس 3: ... همایش ملی ... مدیریت فناوری اطلاعات ...


331
مرکز رشد واحدهای فناور طبس. ... این همایش به صورت ... و فناوری اطلاعات در قالب ...


826
اولین همایش ملی «تجاری سازی گیاهان دارویی و فراورده‌های طبیعی»، 17 و 18 مهرماه امسال به همت معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.


96
وب سایت رسمی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ... همایش ها و ...


866
پنجمین همایش مدیران فناوری اطلاعات در سال 1396 با هدف توسعه و گسترش علم و دانش در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات با تاکید بر ارتقاء تخصص و مهارت‌ مدیران این حوزه برگزار می‌گردد.


504
دانشگاه پیام نور طبس. ... اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه ...


387
10 الی 12 فروردین 1394- دومین کنگره جراحی طبس ... همایش قلب و فناوری ... مدیریت اطلاعات ...


116
... فناوری اطلاعات ... همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور، طبس ...