395
بیرجند- فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف 502 کیلوگرم تریاک طی چند عملیات جداگانه در ...


662
نیم تن تریاک در خراسان ... نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... و حشیش در خراسان جنوبی


381
» نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف ...


305
نیم تن تریاک در خراسان رضوی کشف شد. ... به کشف نیم تن مواد مخدر ... در استان خراسان جنوبی.


39
... آن را متوقف کرده و در بازرسی از تریلر ۵۰۶ کیلو گرم تریاک کشف شد. ... خراسان جنوبی; ...


247
کشف نیم تن مواد مخدر در ... بیش از ۲۵تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد ...


721
... مخدر در خراسان جنوبی کشف ... تن انواع مواد مخدر در ... مواد مخدر در کشور کشف شد ...


351
شوراهاي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر ... راهنماي مديريت وابستگي به مواد در بارداري و...


889
... مواد مخدر در استان کشف ... در خراسان جنوبی کشف شد. ... در ۹ ماهه سال جاری ۲۵ تن ...


846
کشف نیم تن مواد مخدر در خراسان ... نیم تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد:


207
... مواد مخدر در استان کشف ... در خراسان جنوبی کشف شد. ... در ۹ ماهه سال جاری ۲۵ تن ...


111
کشف نیم تن مواد مخدر در ... تریلر در جنوب این استان کشف شد. ... انتظامی خراسان رضوی ...


1000
... با مواد مخدر خراسان جنوبی ... در خراسان جنوبی کشف ... خراسان جنوبی کشف و ضبط شد .


125
506 کیلوگرم مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد کشف نیم تن مواد ... تن مواد مخدر در خراسان ...


779
... از کشف و ضبط نیم تن مواد مخدر از نوع ... خراسان جنوبی ... کشف نیم تن مواد مخدر در ...


106
نیم تن مواد مخدر در خراسان رضوی کشف شد مشهد ... کشف بیش از نیم تن مواد مخدر در خراسان ...


143
کشف نیم تن موادمخدر در ... خراسان رضوی از کشف ۵۲۳ ... مواد از آنان کشف شد . ...


630
۲و نیم تن مواد مخدر طی چهار عملیات مجزا در استان خراسان جنوبی کشف و ضبط شد.


814
خراسان جنوبی; ... ۷۶ تن مواد مخدر در کرمان کشف شد ... ۷۶ تن کشفیات مواد مخدر در ۹ ماهه ...


784
... مواد مخدر در استان کشف ... در خراسان جنوبی کشف شد. ... تن انواع مواد مخدر در ...