989
حدود نیمی از نمایندگان حزب چپ انگلیس موسوم به حزب کارگر، در صدد هستند که هفته آینده از طرح ...


911
حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند. حدود نیمی از ...


903
حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند. حدود نیمی از ...


88
... نیمی از نمایندگان حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند 94/09/07 ...


113
... حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند . حدود نیمی از نمایندگان ...


369
... حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند . حدود نیمی از نمایندگان ...


537
... حزب چپ انگلیس خواستار حمایت از طرح حمله هوایی لندن به سوریه هستند . حدود نیمی از نمایندگان ...


30
... کار به جوامع و حمایت از ... حمله هوایی در سوریه ( حمله به ... ارشد انگلیس از حزب ...


279
... طرح سؤالاتی خواستار ... دار هستند. اشاره به حمایت از ... که نیمی از آنان لندن را ...


161
نیمی از این ... خلیفه با حمایت انگلیس قدرت را ... که پس از آن حمله وابسته به استفاده ...


659
گزیده اقتصادی روزنامه‌ها حجتی صنعت طیور را به طور انحصاری به مدلل واگذار کرد/ دبیر ...


867
سیاستمداران دو حزب آلمان خواستار حق اقامت ... تروریستی حمله به مرکز ... کودک از تحصیل ...


516
نیمی از این ... خلیفه با حمایت انگلیس قدرت را ... که پس از آن حمله وابسته به استفاده ...


718
در آن مجلس، نزدیک به نیمی از نمایندگان ... هستند از روی اعتماد به ... حمله هوایی ...


141
... متفقین به کشور، از فقدان حمایت مردمی ... پس از حمله متفقین به ... و هوایی سوریه !


660
... نمایندگان این حزب ... حمایت از کردهای سوریه ... به بازنشسته شدن نیمی از ...


502
... در طول حمله هوایی ... بود که نیمی از خانه‌های لندن برای ... به‌دلیل حمایت از ...


3
حسین حاج حسن یکی از نمایندگان حزب ... در حمله هوایی به ... برای حمایت از مردم سوریه ...


646
... آمادهٔ حمله به آمریکا هستند. ... حمایت هر دو حزب به طرح ... از نیمی از نمایندگان ...


232
اخبار انگلیس. ... نزدیک به یک دهه تجربه کاری ... است و باید از آن حمایت کرد و اعضای دائمی ...