788
آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در پورتال ... قدس آنلاین ... به واحدهای سوادآموزی شهرستان‌ها و ...


364
استخدام مربیان نهضت سوادآموزی خبر ۲۰ خرداد ۹۶: آموزشیار نهضت نمیتوانند معلم ابتدایی شوند ...


49
انعقاد تفاهم نامه همکاری اداره منابع طبیعی شهرستان شهریارونهضت سواد آموزی شهرستان قدس


257
معاونت نهضت سواد آموزی شهرستان های استان تهران . ... نهضت سوادآموزی - ساختمان شماره 4 .


216
سواد آموز سوادآموز نهضت سوادآموزی سواد ... شهرستان ... روز جهانی قدس.


939
کارشناسی سواد آموزی شهرستان نیمروز ... رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تصریح کرد: ...


712
در اولین جلسه شورای پشتیبانی نهضت سوادآموزی شهرستان آزادشهر بر ... جهانی قدس در شهرستان ...


108
... مدير نهضت سوادآموزي ... قدس; خبرگزاری ... تا پايان امسال، سه شهرستان تا پايان 90 و بقيه ...


229
قدس; کیهان; مردم ... 95 با سازمان نهضت سوادآموزی همکاری داشت و ... از بی سوادان شهرستان بهشهر ...


825
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: ثبت نام آموزش دهندگان در سامانه آموزش مجازی از ۲۳ بهمن ماه ...


771
جزئیات مربوط به آزمون و شیوه همکاری جهاد دانشگاهی با سازمان نهضت سوادآموزی اعلام شد و آموزش ...


108
... آسیب های اجتماعی توسط نهضت سوادآموزی و با همکاری معاونت ... و روستا در شهرستان قدس ...


84
جزئیات مربوط به آزمون و شیوه همکاری جهاد دانشگاهی با سازمان نهضت سوادآموزی اعلام شد و آموزش ...


142
اداره سوادآموزی آموزش و ... نفر تحت پوشش نهضت سوادآموزی شهرستان ... جهانی قدس در ...


399
به گزارش گروه اجتماعی «قدس ... آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در ... سوادآموزی شهرستان ها ...


487
دزفول ـ رئیس نهضت سوادآموزی دزفول گفت: تعداد پنج هزار نفر یعنی حدود پنج درصد کل جمعیت دزفول ...


462
سوادآموز سواد آموز نهضت سوادآموزی ... شهرستان ... روز جهانی قدس.


764
کارشناسان سازمان نهضت سوادآموزی وکارشناسان وزارت رفاه ... برگزاری جلسه آرد و نان شهرستان قدس;


361
... روز قدس نیروهای ... آموزش یارانه نهضت سوادآموزی به رای گذاشته ... مازدران شهرستان ...


400
آموزش و پرورش (ن- ۵)نهضت سوادآموزی مشهد - گزارشها - ارائه اخبار - و اطلاعات نهضت سواد آموزی