519
بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می‌توان بازهم بدون ایجاد ...


810
روزنامه اعتماد: رشد نقدينگي صرف نظر از ابعاد نظري مختلفي که براي آن متصور است يک رابطه ...


687
اقتصاد ما - ریسک ... نداشته، و انعطاف قیمتی‌اش بالا باشد و البته همچنین کسب اطلاعات در مورد ...


606
به دليل کمبود نقدينگي در اقتصاد و نظام بانکي، سال گذشته بر خلاف سال‌هاي قبل که بانک‌ها ...


539
اکنون حجم نقدينگي به مثابه آب پشت سدي مي ماند که از اقتصاد در رکود و نقدينگي حاصل از افزايش ...


788
تعريف نقدينگي ... حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد.


666
همچنين نقدينگي در اين زمان ركورد يك‌هزار تريليون و ١٧ هزار ... حرکت لاک‌پشتی اقتصاد در ...


561
اقتصاد در سند ... با اين فرض كه نقدينگي حداقل نرخ رشد خود را دارد، باز هم نقدينگي در پايان ...


374
كل نقدينگي در بهار امسال معادل ٦١٨ هزار ميليارد تومان بوده است. ... اقتصاد کلان. انرژی ...


223
مسكن يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي است بطوريكه در بعضي از كشورها حدود نيمي از سرمايه ثابت ...


610
كل نقدينگي در بهار امسال معادل ٦١٨ هزار ميليارد تومان بوده است. ... اقتصاد کلان. انرژی ...


278
مسكن يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي است بطوريكه در بعضي از كشورها حدود نيمي از سرمايه ثابت ...


552
در تحلیل های اقتصاد کلان کینزی فرض بر آن است که تنها دو نوع دارایی ... (رجحان نقدينگي ) ...


225
مديريت نقدينگي در بانكداري اسلامي. معرفت اقتصاد ما، سال دوم، شماره اول، پياپي سوم، پاييز و ...


727
اقتصاد > اقتصاد کلان - شرق نوشت:تورم بالقوه‌ای که در نقدینگی پنهان است، بر کسی پوشیده نیست ...


992
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در ابتدای سال 1383 حدود 51 هزار میلیارد تومان بود.


931
در تحلیل های اقتصاد کلان کینزی فرض بر آن است که تنها دو نوع دارایی وجود دارد:پول و اوراق قرضه.


914
معمولاً اين عوامل را در اقتصاد اسلامي ... سهم سپرده‌هاي غيرديداري به نقدينگي در دوره 79 ...


811
اين موضع در واقع به معني افزايش سطح اشتغال نيروي کار فعال در اقتصاد ... که نقدينگي در ...


738
با توجه به واگذاري بيش از ۴.۵ ميليون سكه‌هاي طلا پيش‌فروش شده بار ديگر بيش از ۳.۶ هزار ...