663
سهولت عملیاتی‌سازی نرم‌افزار موبایل بدون نیاز به پیش‌نیاز و یا نصب نرم‌افزار جانبی با ...


469
تولید نرم افزار. شرکت چارگون با تمرکز بر نیازمندی‌های آشکار و پنهان بازار، مجموعه‌ای از ...


435
در واقع بوروکراسي سنتي در ادارت ايراني را به گونه اي سيستماتيک و پيچيده در نرم افزار جديد ...


123
2017. ۲۸ اسفند استخدام توسعه‌دهنده وب در شرکت نیک آیین در تهران; ۲۸ اسفند استخدام توسعه ...