868
راهنمای پلمپ دفاتر ... همچنین به منظور اطلاع رسانی از نحوه ارائه خدمت، بروشورها و ...


746
... آيين نامه روش هاي نگهداري دفاتر, آيين نامه نحوه ثبت ... پلمپ دفاتر, پلمپ دفاتر مشاغل بند ...


244
روش پلمپ دفاتر تجارتی . هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل 1- دفتر روزنامه. 2 ...


813
سلام شرکت من تازه ثبت شده مربوط به برج خرداد امسال، لطفا درمورد پلمپ دفاتر راهنمایی کنید ...


650


389
روش پلمپ دفاتر تجارتی . هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل 1- دفتر روزنامه. 2 ...


837
فن دفتر داری و حسابداری وسیله ای است که اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و موسسات تجارتی ...


696
سلام نحوه پلمپ دفاتر قانونی نزد اداره ثبت شرکتها به صورت اینترنتی و با ارسال مدارک پستی ...


120
پس از انجام کلیه مراحل ثبت یک شرکت و اخذ شماره ثبت حتماً باید نسبت به اخذ پلمپ دفاتر اقدام ...


839
پس از انجام کلیه مراحل ثبت یک شرکت و اخذ شماره ثبت حتماً باید نسبت به اخذ پلمپ دفاتر اقدام ...


873
باتوجه به ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ، به شرح زیر نکات ...


645
دانستنی ها و مهارت های مالی اداری.مالیات بیمه بخشنامه قانون موفقیت حسابداری حسابرسی حقوق


589
موسسه ثبت ونک خدمات ثبت شرکت و برند 02188888849 ثبت علائم تجاری


298
هرشرکت یا موسسه و یا کسبه (اشخاص حقیقی ) موظف است که پلمپ دفاتر تهیه کند که این دفاتر شامل ...


132
اخذ پلمپ دفاتر راهی جهت ثبت شرکت رویدادهای مالی شرکت ها و موسسات می باشد که همه ی شرکت ها به ...


185
روش وصول هزینه پلمپ دفاتر :اقدامهای این مرحله كه در شعبه حسابداری انجام می گیرد بشرح ذیل است


686
مراحل دریافت دفاتر مالی شرکت (پلمپ دفاتر قانونی) چگونه است ؟هر موسسه و هر شركت و هر سازمانی ...


607
فصل سوم نحوه تحریر و ... امضاء و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضاء و ...


458
هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل 1- دفتر روزنامه. 2- دفتر كل. 3- دفتر دارائی ...