816
چشمه‌هایی که در آب آنها در اثر زیاد شدن و یا بالا آمدن سطح آب به ... چشمه‌ها به ... به علت وجود ...


338
چشمه ها به عنوان ... سطح دریا می رسند و به این طریق محوطه آب شیرین در داخل آب شور دریا به وجود ...


470
افسانه ای جالب در مورد نحوه به وجود آمدن چشمه ... و با دیدن کوه کنار نیاسر؛ از وجود چشمه ای در ...


861
با اين وجود، در تمام مواقع به اندازة ... در اثر بالا آمدن مواد مذاب به سطح ... از چشمه هاى آب گرم ...


757
دلیل به وجود آمدن صحرای آفریقا به وجود آمدن صحرای آفریقا, نحوه به وجود آمدن ... چشمه عشاق ...


735
درهمین ارتباط ، نحوه استقرار سکونت ... فضای خالی به نام " بام " وجود دارد که ... چشمه ها و ...


14
قنات یا کاریز یا کهریز راه‌آب یا کانالی است که در زیرِ زمین کنده شده، تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان یابد.


839
4 ـ 4 . نحوه به وجود آمدن چشمه آب معدنی ...


729
نادیت-تحقیقات جدیدی که نحوه‌ی ... سال پیش به بیابان خشک امروزی ... در طبیعت وجود ...


426
نحوه به وجود آمدن کوه ها و ... همچنین دامنه کوه‌ها به دلیل بارش فراوان چشمه‌ها و رودها ...


868
عجیب بودن این چشمه به واسطه نحوه خاص آب‌دهی ... *سفره‌های زیر‌زمینی خاص علت به وجود آمدن ...


482
نمک از کجا به دست می آید , نمک ,منبع نمک, نمک دریا ,معدن نمک ,تپه نمک, ارزش نمک, نحوه بدست آمدن نمک ,نحوه تهیه نمک, روش های تولید نمک


103
این آبها به هنگام بیرون آمدن ... (مانند آب آهن نزديک چشمه ی آبعلی). به علت وجود ... نحوه ی ...


299
در پژوهشی در ژوئن ۲۰۱۴ (خرداد ۱۳۹۳)، شواهد جدیدی از نحوهٔ به‌وجود آمدن کرهٔ ماه به‌دست آمد.


948
... وجود حیات در زمین,نحوه وجود ... منجر به وجود آمدن ... و چشمه های آب گرم به ...


774
نمونه های مشابه و نحوه به وجود آمدن ... سال از سنگ‌آهک و با کمک چشمه‌های آب فراوان ...


770
چنین ویژگی کم نظیری به سبب قرارگیری در دامنه کوه های کرکس و وجود چشمه ... نحوه به وجود آمدن ...


831
وبلاگ زمین شناسی طرهان - تعریف کارست ودلایل به وجود امدن - زمین شناسی


603
چنین ویژگی کم نظیری به سبب قرارگیری در دامنه کوه های کرکس و وجود چشمه ... نحوه به وجود آمدن ...


702
... سیال و نحوه ی بوجود آمدن گردابه ... لوله و نحوه­ی به وجود آمدن گردابه ... چشمه برای تولید ...