959
به عبارت دیگر عمل باز قلب ... « نحوه اندازه ... با سلام مادرم درسال ۸۵ عمل قلب باز انجام ...


120
انواع دیگر ترمیم یا تعویض دریچه تقریباً همیشه با جراحی قلب باز انجام می ... نحوه انجام عمل ...


287
... جراحی قلب باز ... عنوان دانشیار ، و انجام عمل جراحی در ... نحوه محاسبه مستمری ...


972
بنابراین در روش قدیمی عمل قلب باز هنگامی که متخصص بر ... تحت پوشش بیمه این عمل را انجام ...


235
جراحی قلب بدون باز کردن ... به تشریح نحوه ساخت و ... کرده و عمل جراحی قلب را انجام ...


265
مراقبت بیمار بعد از اعمال جراحی قلب باز ... نوع عمل انجام شده، دستورات ... نحوه ی کار ...


430
... کرونر روش انجام عمل بای پس قلب ... عروق قلبی عمل باز ... کرونر مرکز قلب نحوه انجام عمل ...


647
... جراحی قلب باز» به گوشتان خورده اما نمی‌دانستید به چه نوع عمل جراحی اطلاق ... نحوه انجام ...


790
جراحی قلب باز و ... یکی از عمل هایی که در بخش ما انجام می شه عمل جراحی Patent Ductus Arteriosus هست که در ...


85
امروزه بعد از انجام عمل های ... با وجود عمل قلب، در صورت ... جراحی قلب cabg عمل قلب باز یکی از ...


490
امروزه بعد از انجام عمل های ... با وجود عمل قلب، در صورت ... جراحی قلب cabg عمل قلب باز یکی از ...


700
... جراحی قلب را بدون باز کردن ... به تشریح نحوه ساخت و ... کرده و عمل جراحی قلب را انجام ...


84
... روند درمانی بیماری که حین عمل قلب باز ... انجام شده است ولی در نحوه ... انجام است و ...


522
نحوه انجام عمل تعویض ... انطباق دهندگان و گیرندگان قلب. عمل جراحی پیوند ...


522
در گلستان انجام شد نخستین عمل ... از عمل جراحی قلب باز بدون ... نحوه این نوع عمل ...


967
... دچار شود.نحوه انجام ... برای باز کردن ... پس از عمل:بعد از انجام روش بیمار ...


767
پدربزرگ من ١٦آبان عمل قلب باز انجام دادن و بعداز دوروز بستري با اصرار خودش آورديمش خونه و ...


516
تغییر نحوه ... آیا می شود دوباره عمل باز قلب روی این شخص انجام ... جراحی عمل قلب باز بر ...


657
آموزش,آمادگی,بيمار,عمل,جراحی,قلب,cabg. ... نحوه تشخیص سریع ... عمل قلب باز یکی از اعمال جراحی ...


575
... نجفی جستجو دکتر محمد حسین نجفی عمل جراحی قلب باز چگونه انجام می شود ... فیلم عمل قلب باز ...