821
نشست سران کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا بدون نتیجه‌ای عملی به پایان رسید.


665
تور نوروزی سفر به آلماتی قزاقستان چقدر هزینه ... نشست تعیین مزد کارگری به نتیجه نرسید


89
از آنجا که نشست آستانه 5 بیانیه‌ای به همراه نداشت برخی بر این تصور هستند که شاید نتیجه ...


674
نشست اضطراری شورای امنیت ... شد، بدون کسب نتیجه به ... قزاقستان به عنوان رئیس این ...


840
بر اساس شواهد می‌توان دریافت که نشست امروز و فردا در آستانه قزاقستان از نظر ... و به نتیجه ...


486
مهر ـ هشتمين دور از مذاکرات ايران و ۱+۵ دقايقی پيش در آلماتی قزاقستان به سرپرستی سعيد جليلی ...


557
مذاکرات دو روزه حل سیاسی بحران سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان ... دور نشست مربوط به ...


578
نشست مشخص نیست اما دفتر ریاست جمهوری قزاقستان دو روز...


83
1+5پشت درهای بسته در هتل ریکسوس آلماتی قزاقستان در نشست ...


151
آلماتی 2 بر نوسان قیمت ها تاثیر گذاشته است در... روند مذاکرات آلماتی 2 اهتمام بیشتر طرفین برای ...


211
آلماتی 2 بر نوسان قیمت ها تاثیر گذاشته است در... روند مذاکرات آلماتی 2 اهتمام بیشتر طرفین برای ...


821
براساس گزارشها از آستانه، پایتخت قزاقستان، اولین روز نشست مذاکرات صلح سوریه بدون رسیدن به ...


763
اولین نشست خبری حسن ...


960
قزاقستان (به قزاقی ... اما در نتیجه سیاست‌های حکومت بلشویکی اتحاد شوروی، قزاقستان در دهه ...


523
مسکو تا مذاکرات آلماتی در قزاقستان غرب ... برای مذاکره نشست ... نظر می آید که نتیجه ...


544
/به همراه عکس‌هایی از محل برگزاری نشست/ موضع قزاقستان در مذاکرات ... مثبت بودن نتیجه ...


833
بشار جعفری، نماینده سوریه در سازمان ملل متحد و نشست آستانه، نیز گفت: (نشست) آستانه نتیجه ...


493
نشست آستانه قزاقستان نشانه موفقیت ... و نظامی بود و این امر نتیجه آزادسازی حلب و ...


104
وزیر امور خارجه قزاقستان گفت: نشست آستانه 9 در نیمه دوم فوریه آینده برگزار می شود و مقدمات ...


778
در آلماتی قزاقستان گفت به نظر می آید که نتیجه... ... نشست خبری در ...