660
این عنوان دیگر مترادف با نام نلسون ماندلا ... بود و اینکه مذهب همسر ماندلا مذهبی بود که به ...


29
همسران نلسون ماندلا اولین ازدواج ماندلا با پرستاری به نام اوه‌ لین در سال 1944


432
اوه‌ لین، اولین همسر نلسون ماندلا بود. ... ثبت نام یک طنزپرداز در انتخابات ریاست جمهوری با ...


631
این عنوان دیگر مترادف با نام نلسون ... بود و اینکه مذهب همسر ماندلا یعنی مذهبی بود که ...


693
اوه‌ لین، اولین همسر نلسون ماندلا بود. آنها در سال 1944 ازدواج کردند. زندگی زناشویی آنها تا ...


677
وینی که بیشتر از ۳۰ سال همسر ماندلا بود در دوران بیماری اولین رئیس جمهوری سیاهپوست ...


468
نلسون ماندلا فعال حقوق مدنی ... همسر دوم ماندلا، وینی مادیکیزلا-ماندلا نام داشت که از او ...


744
ماندلا نِلسون ... با نام نلسون ... بود و اینکه مذهب همسر ماندلا یعنی مذهبی ...


221
بیوگرافی نلسون ماندلا + ... این عنوان دیگر مترادف با نام نلسون ... همسر دوم ماندلا، وینی ...


188
این گزارش به نقل از مصاحبه ای که ˈوینی مادیکیزلا ماندلاˈ همسر دوم و مطلقه ماندلا با روزنامه ...


801
این گزارش به نقل از مصاحبه ای که ˈوینی مادیکیزلا ماندلاˈ همسر دوم و مطلقه ماندلا با روزنامه ...


456
پدر ماندلا چهار همسر و در ... با تبعیت از نام هوراسیو نلسون ... نلسون ماندلا در ماه ...


944
دادگاه شهر پرتوريا در آفريقای جنوبی وينی مادی کيزلا ماندلا، همسر نلسون ماندلا ... نام اشخاصی ...


331
اسماعیل ایوب وکیل سابق نلسون ماندلا رهبر ... نلسون ماندلا در سالهای ۹۰ همسر و ... نام (لازم) وب ...


701
وینی مادیکیزلا ـ ماندلا دومین همسر ماندلا ... وینی ماندیکیزلا در ۲۲ سالگی با نلسون ماندلا ...


864
اوه‌ لین، اولین همسر نلسون ماندلا بود. آنها در سال ۱۹۴۴ ازدواج کردند. زندگی زناشویی آنها تا ...


1000
بیوگرافی نلسون ماندلا + ... ماندِلا همسر نلسون ماندلا ... فقط با ذکر نام و لینک ...


580
سمبل مقاومت با آپارتاید چند بار در طول حیاتش ازدواج کرد؟


848
«نلسون ماندلا» 27 سال از عمر ... انگلیسی «نلسون» نام ... ماشیل، همسر سامورا ...


161
۳ روز عزای عمومی در ونزوئلا در پی درگذشت نلسون ماندلا; ... بی نام. جمعه 15 آذر ... همسر دومش خوش ...