660
معصومه آباد، عضو شورای شهر تهران طی نامه ... نامه خود به شهردار تهران ... برای مردم ...


891
... متعاقب انتشار این نامه شهردار تهران در نامه ای به ... از مردم برای ارائه ...


970
شهردار تهران با حضور در ... شهردار آمد قالیباف برای حضور در ... فعلا در خدمت مردم شهر تهران ...


283
ارسال نامه شهردار تهران برای بررسی ... به اعتماد عمومی مردم نسبت به نظام اسلامی ...


200
رییس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر ... دعوت پرویز پرستویی از مردم برای ... هوای تهران برای اولین ...


891
نامه یک نوجوان به شهردار تهران. نامه یک نوجوان به ... مردم دیگر مراکز ... و برای این کار ...


223
شهردار تهران صبح ... امروز نامه ای را خطاب به مردم تهران نوشت ... که برای کاهش بخشی ...


63
شورای شهر تهران شهردار ... برای مثال، شهرداری تهران ... نکرد؟/نامه حافظی به مردم تهران: ...


681
رحمت الله حافظی به مردم نامه ... در کنار شهردار تهران حضور پیدا ... سازمان آب تهران» برای ...


545
... قالیباف شهردار تهران، با ... نیروی تهران (متانیر) طی نامه شماره ... مردم برای ...


992
مردم محترم تهران و سایر هم ... در کنار شهردار تهران حضور پیدا ... شما مردم برای برخورد با ...


885
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران برای مردم پایتخت نامه نوشت. ... نامه شهردار برای مردم تهران .


776
شهرداران کلان‌شهرهای کشورمان، با ارسال نامه‌ای به شهردار تهران ... برای ... مردم از شهردار ...


659
... «ابتدا باید این موضوع را برای مردم باز ... اگر شهردار را مردم ... نامه به کتاب برای ...


411
روزنامه های صبح دوشنبه تهران در ... را برای بسیاری از مردم ... نژاد برای نامه ...


123
... دولبه برای شهردار تهران شد و ... چقدر برای مردم شهر تهران ... نامه‌ای با ...


689
شهرداران کلان‌شهرهای کشورمان، با ارسال نامه‌ای به شهردار تهران ... برای تبیین ... مردم در ...


585
معاون فرهنگی وزیر ارشاد از ارسال نامه وزیر ارشاد به شهردار تهران در ... شهردار برای ...


142
محمد باقر قالیباف، شهردار تهران برای مردم پایتخت نامه نوشت. ... نامه شهردار برای مردم تهران .


274
تمدید ماموریت گزاشگر حقوق بشر سازمان ملل برای ... از مردم عذرخواهی ... شهردار تهران و ...