747
جيرفت بهبودي - مکانیسم انکار - راه جدیدی برای زندگی - جيرفت بهبودي


141
انکار; چهره‌های ... مکانیسم‌های دفاعی شیوه‌هایی هستند که افراد به‌طور ناخودآگاه در برابر ...


286
در این‌گونه موقعیت‌ها، مکانیسم‌ دفاعی انکار آشکارا به سازگاری فرد کمک می‌کند.


224
مثال: نمونه بارز این مکانیسم در پزشکان دیده می شود. 13. و باطل سازی: ...


901
در این‌گونه موقعیت‌ها، مکانیسم‌ دفاعی انکار آشکارا به سازگاری فرد کمک می‌کند.


598
روان شناسی تربیتی - رابطه ی بین مکانیسمهای دفاعی با اختلالات شخصیت -


157
مکانیسمِ رایج در بین انسان ها ، در برابرِ دفاعِ روانی از خود ، بیشتر مکانیسمِ « انکار » و ...


12
انکار (denial) هنگامی‌که یک واقعیت برونی بیش از آن ناگوار است که آدمی بتواند با آن رو در رو شود ...


769
روانشناسی شخصیت - انواع مكانيسم هاي دفاعي - روانشناسی - روانشناسی شخصیت- شخصیت شناسی - شخصیت ...


297
انکار با مکانیسم عقب نشینی ارتباط نزدیکی دارد (شاملو، 1382: 92). گاهی ممکن است انکار واقعیت ...


744
درباره رابطه مکانیسم انکار و اضطراب ایده های زیادی برای طراحی عنوان پروپوزال پایان نامه ...


920
انواع مکانیسم‌های ... یک پژوهش تازه نشان داده کسانی که تکانه‌های جنسی خود را انکار یا واپس ...


560
در علم روانشناسی، مکانیسم دفاعی ... انکار به طور مرسوم یعنی عدم پذیرش تکانه‌های منفی یا ...


586
در اين مکانیسم، فرد براي از ميان بردن اثر كاري كه انجام داده است مجبور مي‌شود به كار ديگري ...


270
انکار: انکار کردن وجود تهدید بیرونی یا رویداد آسیب زا- مثلا کسی که عزیزی رو از دست داده ممکنه ...


669
مکانیسم‌هایی هستند که باعث سازگاری و بهداشت روانی خوبی در فرد می شوند. ... انکار (Denial)


407
"خود" برای رهایی از اضطراب ناشی از عدم تامین نیازهای نهاد، كه برآورده سازی آنها مجازات و ...


505
در ادامه، لیستی از مکانیسم های دفاعی که توسط آنا ... عبارت است از انکار و نفی واقعیت، رفتار ...


766
۲- معمولا با تحریف، انکار و تبدیل واقعیت توام بوده و موجب خود فریبی ... انواع مکانیسم های ...


888
مکانیسم های دفاعی سرکوب ... انکار واقعیت در مواقع افراطی ممکن است پیش درآمد ظهور سایکوز باشد .