424
... خصوصی از پرداخت هزینه کارشناسی امتناع ... خواهان در مهلت مقرر نسبت به پرداخت هزینه ...


222
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات ...


872
بنابه مراتب، صرف عدم پرداخت هزینه کارشناسی، قهرا" از جهات منع تقیب نبوده و بطور مطلق نمی ...


676
خبرنامه دانشجویان ایران: کوی دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای اسکان و واریز هزینه خوابگاه‌های ...


250
عدم واریز هزینه کارشناسی به توسط معترض در مهلت ... نپذیزفت، خواهان نیز قصد پرداخت را ...


640
ساعت 24-داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ... نام مهلت ... پرداخت هزینه ثبت ...


54
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: مهلت ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات ...


577
«اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ... حاضر به پرداخت هزینه‌های لازم ...


267
الف- اخذ توضیح از کارشناس بدون پرداخت هزینه و با ... کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی قابل ...


771
تهران (پانا) - مهلت ثبت‌نام داوطلبان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال 97 ساعت 24 امروز یکشنبه ...


19
پرونده تمام پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته جهت احراز صلاحیتهای عمومی تحت ...


562
فردا آخرین مهلت ثبت ... آزمون کارشناسی ارشد ... با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام ...


435
مهلت نام نویسی داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ... با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت ...


285
مهلت ثبت‌نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ... با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت ...


381
مهلت ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ... با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت ...


710
داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ... ثبت‌نام مهلت ... پرداخت هزینه ثبت‌نام ...


525
مهلت ثبت نام ... آزمون کارشناسی ارشد ... با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام ...


197
مهلت ثبت‌نام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ... با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت ...


423
مهلت ثبت‌نام در ... با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت نام به صورت ... آزمون کارشناسی ارشد ...


492
داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ... شود در مهلت ... پرداخت هزینه ثبت ...