153
تا سال 1306 آب شهر تهران توسط قنات ها و چشمه ... سطحی و مابقی از طریق منابع آب زیرزمینی تأمین می ...


36
منابع تامین آب ... سدهای کرج و جاجرود در تامین نیازهای شهر تهران در زمینه‌های یاد شده نقش ...


461
منابع آب استان تهران را می توان به دو دسته منابع آب زیرزمینی و سطحی طبقه بندی کرد.


184
| در حال حاضر آب شهر تهران عمدتا از منابع آب سطحی شامل رودخانه های کرج و جاجرود تامین می شود .


634
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر 50 درصد آب شهر تهران از منابع زیر زمینی تامین می ...


54
بخشی از آب شرب مورد نیاز شهر تهران از طریق منابع زیر زمینی تأمین می گردد. این میزان آب متغیر ...


692
شهردار تهران با اشاره به میزان استفاده از منابع آبی طبیعی در شهر تهران، تاکید کرد: اگر ...


308
اعضای شورای اسلامی شهر تهران با تامین منابع مالی مورد ... تاسيسات آب شهر تهران ...


627
وزارت نیرو مسئولیت تأمین و تهیه آب ... در منابع آب تهران ... منابع آب زیرزمینی شهر ...


477
به گزارش ایسنا، در حال حاضر متوسط نیاز آب شرب شهر تهران یک ... طریق منابع آب سطحی تأمین ...


611
بحث آلودگی آب تهران هر سال با پایان فصل تابستان و کاهش منابع آبی برلی تامین آب مصرفی در صدر ...


757
محمدعلی نجفی، شهردار تهران با اشاره به میزان استفاده از منابع آبی طبیعی در شهر تهران، تاکید ...


564
قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب استان تهران، از ۳سناریوی سبز یا نرمال، زرد و قرمز برای تامین آب ...


971
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مراسم افتتاح س ... تامین و تصفیه آب و ... دفتر تجهیز منابع مالی


91
منابع آب تهران تامین‌کننده نیاز ۲ میلیون نفر ... شورای شهر تهران; شهرداری ...


986
با هدف تامین پایدار آب ... و روز زن با حضور مدیر امور منابع آب تهران بزرگ و بانوان شاغل ...


711
درحال حاضر ۷۰ درصد آب شرب شهر تهران از منابع آب ... بحران کمی و کیفی منابع آب برای تأمین ...


110
... برای تأمین آب شرب استان تهران ... ای از آب شرب شهر تهران و ... آب شرب تهران از منابع ...


150
... شرب شهر تهران از منابع آب زیرزمینی تامین ... درصد آب شرب شهر تهران از منابع آب ...


707
شهر تهران مثل بسیاری از کلان شهرهای دنیا با افزایش تقاضا برای آب شیرین و محدودیت منابع آب ...