27
کاروانسرای ملک کاروانسرای ملک ، اولین کاروانسرای شهر زاهدان ، شاید با شنیدن کلمه اولین ، در ذهنتان تصویر سازی کنید که مطمئنا کاروانسرای ملک به عنوان اولین کاروانسرای یک شهر ، به بهترین نحو ...


54
کاروانسرای ملک از بناهای تاریخی دوره ی صفویه در شمال شهرستان شهرضا در جوار امامزاده شاهرضا در مسیر اصفهان- شیراز بنا گردیده این کاروانسرا همانند دیگر بناهای عصر عباسی در زمین مستطیل شکل و به ...