521
معنی واژهٔ مذکور در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


533
در این قسمت از جس جو شما به لغت نامه فارسی دسترسی دارید، در این بخش شما علاوه بر اینکه می توانید به دنبال معنی لغات فارسی بگردید، می توانید لغات فارسی مشابه از لحاظ روش نوشتن را بیابید.


52
معنی واژهٔ مذبور در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


28
معنی مزبور : مزبور. [ م َ ] (ع ص ، اِ) نبشته . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). نبشته شده و در پیش ذکر شده و مذکور و در پیش گفته شده .


369
معنی مصدر : مصدر ... آخرین واژه های اضافه شده به لغت نامه; ... و اگر بر هیچ یک ازمعانی مذکور ...


395
لغت‌نامهٔ بزرگ دهخدا که در ۱۶ جلد به چاپ رسیده است. شامل شرح و معنی واژگان آثار ادبی و تاریخی زبان فارسی است.


371
رجوع به دو مصدر مذکور شود. ... لغت نامه دهخدا فرهنگ ... معنی بطول در لغت نامه ...


801
معنی تاخ در لغت نامه دهخدا. ... جهانگیری و جمعی از اهل لغت برای لفظ تاخ معنی مذکور را نوشته ...


558
و فرق آن با فعل اين است که فعل علاوه بر مفهوم مذکور ... لغت نامه دهخدا ... معنی مصدر در لغت نامه ...


264
معنی کلمه و واژه دینار دینار. ... معنی کلمه دینار در لغت نامه دهخدا معین ... (یادداشت دهخدا).


64
معنی کلمه و واژه دینار دینار. ... معنی کلمه دینار در لغت نامه دهخدا معین ... (یادداشت دهخدا).


87
بیشتر افزودن یادداشت افزودن یادداشت جدید. اردوان. [اَ دَ] (اِخ) سوم. اشک هیجدهم. چون اشک هفدهم وُنُن ا


217
لغت نامه دهخدا. ... و نام برج سنبله است و برج مذکور به صورت ... حیز در لغت به معنی فراغ مطلق ...


265
معنی کلمه توأمان در لغت نامه دهخدا , مترادف و متضاد و هم آوا کلمه توأمان , معنی عبارت توأمان در لغت نامه دهخدا , معنی لغت توأمان در دهخدا , معنی کلمه توأمان در سایت جدول یاب


507
بیشتر افزودن یادداشت افزودن یادداشت جدید. اریده. [اَرْ ری دِ] (اِخ)(1) آرّیده. برادر نامشروع اسکندر و


612
لغت نامه دهخدا. ... نامیده شد چه دیز به معنی رنگ باشد و گویند از همه ٔ ... باب اسب مذکور چنین ...


800
این روستا از جنوب به جاده ارتباطی مذکور و ... معنی نوجه ده درلغت نامه ... لغت‌نامه دهخدا


27
لغت نامه دهخدا در ... معنی لغت ... و بیات ذکر شده اند علی الاصول باید بدره و برزه مذکور ...


351
نویسندة کتاب مذکور، در ... کی آن لفظ را دو معنی باشد، یکی قریب و ... لغت‌نامة دهخدا.


876
... « لغت‌نامه‌یِ دهخدا، به نقل از ... است پاسخ مذکور ... لغت آفرین از fri به معنی توجه ...