660
در ایران مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی ... در بین صادرات غیر نفتی کشور، فرش دستباف همواره ...


336
مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی : متاسفانه تاکنون مبادلات با جمهوری های همجوار ...


589
... و صادرات کالاهای غیر نفتی ... صادرات را باید به غیر ... در ایران، هنوز مشکلات ...


682
بازاریابی؛ حلقه گمشده صادرات غیر نفتی; ... اين مشکلات را مى‌توان در يک ... ایران، تهران ...


968
موانع و مشکلات صادرات در ایران. ... امسال اما در صادرات تراکتور ... موانع توسعه صادرات غیر نفتی ...


853
مشکلات صادرات غیرنفتی کشور در ... رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در این نشست، مشکلات ...


435
بررسی موانع صادرات غیر نفتی در ... در کشور ایران به ... مشکلات در امر صادرات ...


764
... ایران گفت:در این نشست مشترک موانع و مشکلات فرآروی توسعه صادرات غیر نفتی در ... مشکلات ...


212
چالش‌ها و مشکلات عملی صادرات غیر نفتی ایران. توسعه صادرات به رشد درآمدهای ارزی منتهی می ...


262
... صادرات غیر نفتی ایران ، توسعهء صادرات غیر نفتی ، نفتی ، غیر نفتی ، مشکلات صادرات غیر نفتی ...


981
... صادرات غیر نفتی ایران ، توسعهء صادرات غیر نفتی ، نفتی ، غیر نفتی ، مشکلات صادرات غیر نفتی ...


4
بررسی موانع صادرات غیر نفتی در ... در کشور ایران به ... مشکلات در امر صادرات ...


381
... در کشور ایران به ... مشکلات در امر صادرات ... مهم در صادرات غیر نفتی ...


507
ضوابط شرکت در ... آمار کل واردات و صادرات به مقصد ج.ا ... شده از گمرک جمهوری اسلامی ایران ...


539
ذخایر نفت روی آب ایران به پایان رسید/مشکلات افزایش صادرات. ... ایران در ... نفتی در ناوگان خود ...


91
البته رشد صادرات در ... صادرات ایران ... اختصاص 500 میلیون دلار برای صادر کنندگان غیر نفتی;


118
شورای عالی صادرات غیر نفتی در زمینه ... توسعه صادرات غیر نفتی ... و مشکلات پیش روی صادرات ...


717
بیشترین صادرات غیر نفتی ایران به چین ... ‌ بدون شک مشکلات اقتصادی ... موجود در بخش صادرات ...


308
مشکلات صادرات فرش در ... در ایران مشکلات نا شی از ... اهمیت و نقش صادرات غیر نفتی در کشور پی ...


787
... غیر نفتی ایران به چین در ... در صادرات غیر نفتی ... برخی مشکلات صادرات فرش ...