153
اين مشکلات را مى‌توان در ... انواع صادرات (۲) تشریفات غیر ... فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران: ...


540
در ایران مشکلات ناشی از اقتصاد تک ... می توان به اهمیت و نقش و صادرات غیر نفتی در کشور ...


310
موانع و مشکلات صادرات در ایران. ... امسال اما در صادرات تراکتور ... موانع توسعه صادرات غیر نفتی ...


248
مشکلات و موانع صادرات غيرنفتى ،آفتاب مرجع اخبار ایران و جهان، بانک جامع نیازمندیها


554
تنگناهای صادرات غیر نفتی در ... پولی زیاد ، مشکلات گمرکی ، نبود ... ایران در باکو ...


357
مشکلات اقتصادی که ... درآمد نفتی ایران ... کرد که تا سال ۱۳۹۲ صادرات ایران در بخش صنعتی به ...


124
مشکلات صادرات غیرنفتی کشور در نشست اعضای انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی، معدنی و خدمات ...


961
صنعت فرش دستباف ایران در سال های اخیر با مشکلات عدیده ای ... صادرات غیر نفتی ایران به ...


799
با این همه، سال هاست که این مشکلات ... کاهش صادرات غیر نفتی ... غیر نفتی ایران در ...


288
درحالی که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که صادرات غیر نفتی ایران در ... در این میان مشکلات ...


475
یکی از راههای زایش درآمدهای غیر نفتی امر صادرات در ... مشکلات پیش رو ... نفتی و گازی در ایران ...


790
... و صادرات کالاهای غیر نفتی ... ایران خود در امر صادرات ... در ایران، هنوز مشکلات ...


411
دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی ... تقسیم کار ملی در حوزه صادرات، تصویب مقررات ...


511
توسعه صادرات غیرنفتی با وجود اهمیت فراوان به دلیل مشکلات ... ایران در 5 ... صادرات غیر نفتی ...


554
غیر از این گروه‌ها ... که درآمد نفتی ایران در اولین سال ... صادرات نفت ایران در طول سال ...


751
توجه به صادرات غیر‌نفتی و ... زند و مشکلات مربوط ... اقتصادی در ایران، صادرات به ...


725
تصویر روز: رئیس سازمان توسعه تجارت دلایل کاهش صادرات غیر نفتی و دست نیافتن به هدف ۵۰ میلیارد ...


104
بررسی روند صادرات غیر نفتی ایران نشان می دهد رکورد بالاترین صادرات غیر نفتی در ... مشکلات ...


88
... بوشهر، ایران ... صادرات غیر نفتی یک بحث داغ در ... موانع و مشکلات صادرات غیر نفتی و ...


565
... بسته بندی ضعیف بزرگترین مشکل صادرات ایران ... در گفتگو با ... افزایش صادرات غیر نفتی خراسان ...