749
چکیده. در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمدحاصل از منابع ،به ...


269
بازاریابی؛ حلقه گمشده صادرات غیر نفتی; ... اين مشکلات را مى‌توان در يک ... ایران ، تهران ...


737
مشکلات صادرات غیرنفتی کشور در ... سازمان توسعه تجارت ایران در بازاریابی و ...


902
ابتدا بايد مشکلات و موانع صادرات ... ایران; تشریفات غیر ... ایران در ...


299
مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی. ... مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر ...


651
... صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران} ... خارجی بر صادرات غیر نفتی در ... مشکلات و ...


511
... ایران گفت:در این نشست مشترک موانع و مشکلات فرآروی توسعه صادرات غیر نفتی در ... مشکلات ...


801
افزایش صادرات غیر نفتی و کاهش ... اما در ایران شاهد هستیم ... برای حل مشکلات ...


357
بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان ... مدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران .


764
... صادرات غیرنفتی ایران در ۹ ماهه امسال با ... آمار ، صادرات غیر نفتی ، ...


796
... ایران گفت:در این نشست مشترک موانع و مشکلات فرآروی توسعه صادرات غیر نفتی در ... مشکلات ...


503
بررسی مشکلات صادرات غیر نفتی ... گرانی بسته‌بندی، اخذ گواهی بهداشتی از تهران (در ...


208
... و صادرات کالاهای غیر نفتی ... به غیر از بخش صادرات ... در ایران، هنوز مشکلات ...


21
بررسی موانع صادرات غیر نفتی در استان ... مدت تورم و عرضه صادرات غیر نفتی در ایران .


778
اما در پایان قرن بیستم اقتصاد ایران با مشکلات ... صادرات ایران در ... صادرات غیر نفتی ...


181
مهم ترین اقلام صادراتی غیر نفتی ایران در ... به ایران در ... مشوق صادرات ...


556
مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی ... واقعاً مشکلات گمرکات منطقه در صادرات چه ...


706
بیشترین صادرات غیر نفتی ایران به ... بسیاری از مشکلات ... موجود در بخش صادرات ...


839
... و مشکلات تثبیت نظام سیاسی جدید خود بوده، اما نقش اول را در صادرات غیر نفتی ایران ...


2
– صادرات غیر نفتی ایران ... در رفع مشکلات صادرات; ... توسعه صادرات غیر نفتی در ...