518
روش های تکنیکی و دستگاه های مورد استفاده در بخش پاتولوژی


970
برش گیری و رنگ آمیزی بافتها (هیستوتکنیک) برای تهیه نمونه های برش رنگ آمیزی شده از بافتها طبق مراحل زیر عمل کنید:


804
تعداد سلول‏های زاینده در بیضه توسط آزمون هیستوتکنیک، سنجش ... رت‏های نر را در مراحل مختلف ...


291
آزمایشگاه پارسه با بیش از 12 سال سابقه از آزمایشگاههای مرجع ایران است و در فضایی بیش از 600 متر درغرب تهران فعال می باشد


604
روش تکنیکی آسیب شناسی (هیستوتکنیک ) ... در ادامه توضیح مختصری درباره هریک از این مراحل ...


268
پاتولوژی‎ ‎در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می‌پردازد‎ .


914
برای مثال، چربی‌های موجود در برخی سلول‌ها در برخی از محلول‌های مراحل ... (=هیستوتکنیک ...


784
آموزش زیست شناسی - تقدیم به دانش آموزان و فرهیختگان - آموزش زیست شناسی


60
Request PDF on ResearchGate | بررسی و مقایسه اثرهورمون گرلین و عصاره هیپوفیز روی تخمدان ماهی بنی Barbus sharpeyi | ماهی بنی Barbus sharpeyi ازماهیان باارزش شیلاتی می باشد و هرساله تکثیرمصنوعی آن توسط عصاره هیپوفیز ...


665
پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد - روش های تکنیکی و دستگاه‌های مورد استفاده در بخش پاتولوژی -


326
پاتولوژی بیمارستان شهید صدوقی یزد - روش های تکنیکی و دستگاه‌های مورد استفاده در بخش پاتولوژی -


864
پاتولوژی‎ ‎در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و شناسایی اختلالات عملی و تغییرات ساختاری بافت ها می‌پردازد‎ .


418
در مراحل پیشرفته‌تر به ... ،شریعت زاده، م. ، 1379، میکروسکوپ الکترونی و هیستوتکنیک در ...


170
بیماریهای آبزیان Aqautic Animal Diseases - روش های تکنیکی و دستگاه‌های مورد استفاده در بخش پاتولوژی - دکترعلی نکوئی فرد


579
کتاب میکروسکوپ الکترونی و هیستوتکنیک در میکروسکوپی ... می‌گردد .مراحل مختلف تهیه ...


759
مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه


701
مراحل پاساژ يا گردش بافت: ... (هیستوتکنیک )‏ تمام مراحل کاری از ابتدای پذیرش نمونه ...


536
نسخه قابل چاپ خلاصه مقاله مطالعه بافت شناسی ناحیه آزاد اندام جفت گیری شتر نر یک کوهانه - گواهی پذیرش مقاله در کنفرانس


872
هدف : مشخص کردن وضعیت بافت غضروفی موجود در ناحیه آزاد پنیس شتر. حیوانات: ناحیه آزاد قطع شده از پنیس شش نفر شتر.


905
روش های تکنیکی و دستگاه‌های مورد استفاده در بخش پاتولوژی