530
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


935
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


246
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


814
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


670
مدعیان به دنبال ایجاد شکاف با سایر تیم‌ها/ نگاه پیکان به رتبه دوم .


809
با نگاه مثبت به این ... بالاتر از سایر تیم ها ... در مرحله دوم مسابقات نیز تیم‌ها در ...


896
... مربوط به صعود تیم ها با ... با سایر کوتوله ها – به ... دیگر به رتبه دوم سقوط ...


417
... را به سایر تیم ها می ... که به دنبال این هستیم تا با ... قطعا با توجه به نگاه و ...


325
از طرف دیگر نگاه به زنان هم ... همین ایجاد شکاف زیاد ... کمتر از سایر تیم‌ها در ...


928
پرسپولیس بازیکنانش را به دیگر تیم‌ها ... دوم جزء30 (سوره ... از اساتيد به شاگردان با استعدادي ...


593
... را به سایر تیم ها می ... که به دنبال این هستیم تا با ... قطعا با توجه به نگاه و ...


779
از طرف دیگر نگاه به زنان هم ... همین ایجاد شکاف زیاد ... کمتر از سایر تیم‌ها در ...


9
پرسپولیس بازیکنانش را به دیگر تیم‌ها ... دوم جزء30 (سوره ... از اساتيد به شاگردان با استعدادي ...


828
ازدواج این زن با خودش بخاطر نبودن شوهر (عکس) پست جنجالی الناز شاکردوست که حذف شد (عکس)


177
پرسپولیس بازیکنانش را به دیگر تیم‌ها ... زمین با ایجاد تنوع ... شکاف داد. شکّ نیز به معنای ...


680
پیکان به عنوان تیم ... تر پا به دور دوم بگذارد و با ... شاید ما با یکی از این تیم‌ها در ...


751
ما متاسفانه به دنبال این هستیم ... از خانه با مدعیان، حتی اگر ... به بقیه تیم ها کاری ...


392
... فیلم/ گل اول پیکان به ... باشید خناثانی به دنبال جدا ... کنکور فقط با یک نگاه ...


655
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات استراتژی دولت در قبال پیام‌رسان‌های داخلی را بیان کرد. ۲۷ ...


374
... بود گل دوم پیکان را به ثمر ... با نگاه ویژه به ... ما به دنبال ایجاد ...