719
افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه. ... بیمه تامین اجتماعی خدمت سربازی 94; مدت زمان خدمت ...


964
مدت زمان خدمت سربازی, سربازی 2 سال شد, معافیت از سربازی, 24 ماهه شدن خدمت زیر پرچم, کسر ...


730
... مدت خدمت دوره وظیفه 24 ماه است و مشمولینی که از ابتدای سال 94 به خدمت سربازی ...


864
... طول خدمت سربازی ۲۴ ماه شود ... طول مدت سربازی ۲۱ ماه ... قبلا سربازی 24 ماه بود ...


486
... افزایش خدمت سربازی به 24 ماه در سال ... عمومی؛ مدت خدمت سربازی 24 ماه است اما ...


659
3 ماه کسر خدمت از 24 ماه مدت خدمت سربازی مشمولان متاهل ... شما که زمان در آنها نقش ...


235
... باشد مدت خدمت سربازی این ... زمان خدمتو ... این همه مدت کجا بود 24 ماه خدمت ...


61
مدت خدمت سربازی کاهش یافت مدت زمان خدمت سربازی در سال 94 زمان خدمت سربازی در سال 1394 ...


235
... افزایش زمان خدمت به 24 ماه به ... خدمت سربازی 24 ماه ... مدت خدمت سربازی چند ماه ...


468
افزایش طول مدت خدمت سربازی به 24 ماه، ابطال ... نياز داره و زمان خدمت افزايش پيدا ...


934
3 ماه کسر خدمت از 24 ماه مدت خدمت سربازی مشمولان متاهل ... شما که زمان در آنها نقش ...


943
مدت خدمت سربازی کاهش یافت مدت زمان خدمت سربازی در سال 94 زمان خدمت سربازی در سال 1394 ...


139
... افزایش زمان خدمت به 24 ماه به ... خدمت سربازی 24 ماه ... مدت خدمت سربازی چند ماه ...


700
... سخنگوی امور مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح از 24 ماهه شدن مدت زمان سربازی ... 24 ماه خدمت ...


927
... مدت زمان جدید سربازی ... مدت خدمت سربازی به 24 ماه ... مدت زمان سربازی 24 ماه ...


675
خدمت سربازی 24 ماه شد/ جزییات کسری خدمت جدید برای متاهلان جانشین اداره منابع انسانی ...


709
مدت زمان خدمت سربازی, سربازی 2 سال شد, معافیت از سربازی, 24 ماهه شدن خدمت زیر پرچم, کسر ...


932
... جاری از 24 ماه به ... مدت خدمت دوره سربازی ۲۱ ماه ... مدت زمان سربازی خدمت ...


108
احتمال افزایش طول خدمت سربازی به 24 ماه. ... در حال حاضر مدت خدمت سربازی 21 ماه است ...


347
... زمان خدمت به 24 ماه ... خدمت وظیفه عمومی و اخبار مربوط به آن این روزها بیش از ماه ...