709
افزایش مدت خدمت سربازی ، مدت خدمت مشمولان سربازی ، مدت خدمت سربازی در سال 1392 ، مدت خدمت ...


770
افزایش طول مدت خدمت سربازی به 24 ماه، ابطال کارت معافیت 26 فوتبالیست و آخرین وضعیت فوتبالیست ...


970
... سخنگوی امور مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح از 24 ماهه شدن مدت زمان سربازی ... 24 ماه خدمت ...


717
جانشین اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح اعلام کرد که مدت خدمت وظیفه در سال جاری از 24 ...


320
شما لازم نکرده زمان خدمتو ... باز سربازی 24 ماه شد ... نیست این همه مدت کجا بود 24 ماه خدمت ...


680
مدت زمان خدمت سربازی, سربازی 2 سال شد, معافیت از سربازی, 24 ماهه شدن خدمت زیر پرچم, کسر خدمت با ...


233
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه از سال آینده مدت زمان سربازی 24 ...


539
نمناک اخبار جامعه مدت زمان خدمت سربازی در سال 94 کاهش ... افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه;


36
جانشین فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح از افزایش مدت خدمت سربازی به ۲۴ ماه خبرداد.


163
در قانون جدید خدمت وظیفه زمان خدمت 24 ماه در ... با سلام حالا امسال مدت خدمت سربازی چند ماه است ...


8
مدت زمان جدید سربازی ... افزایش مدت خدمت سربازی به 24 ماه ... افزایش مدت خدمت سربازی ...


84
نگرشی بر کاهش , افزایش انواع معافیت ها , خوشایند سازی , سربازی داوطلبانه یا حذف خدمت سربازی


431
سردار موسی کمالی جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرد: با توجه به ...


10
4/22/2012 · پیش بینی می‌شود که قانون جدید خدمت وظیفه عمومی از آخر دی‌ماه اجرایی و افزایش زمان


524
پیش بینی می‌شود که قانون جدید خدمت وظیفه عمومی از آخر دی‌ماه اجرایی و افزایش زمان خدمت به 24 ...


898
تا سال 64 آخرین قانونی که در زمینه خدمت سربازی جاری ... زمان خدمت 24 ماه در ... این مدت را ...


819
... در زمان ۲۱ ماهه شدن سربازی ... مدت سربازی ۲۱ ماه ... سه ماه آخر 93 بیاد خدمت جزو 24 ...


688
وی همچنین در مورد مدت زمان خدمت سربازی ... غیبتشان از اینکه از سال 94 مدت خدمت سربازی 24 ماه .


783
خدمت سربازی ۲۱ ماه ... باتوجه به اینکه در زمان اعزام مدت خدمت ما ۱۸ ماه بوده ... #24 | ۲۳:۳۰ ...


55
سخنگوی امور مشمولین ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه از سال آینده مدت زمان سربازی 24 ماه می ...