57
مخابرات ماهواره ای لیزری ارسال درفرکانسهایی ازحوزهءHz 〖10〗^14 (نوری) رادربر میگیردکه ...


277
مقدمه:مخابرات ماهواره ای لیزری ارسال درفرکانسهایی ازحوزهءHz 〖۱۰〗^۱۴ (نوری) رادربر ...


282
مقدمه: مخابرات ماهواره ای لیزری ارسال درفرکانسهایی ازحوزهءHz 〖۱۰〗^۱۴ (نوری) رادربر ...


762
مقاله مخابرات ماهواره ای لیزری, در اولین همایش ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی (01st ...


523
آزمایشگاه مخابرات ماهواره. آزمایشگاه مخابرات ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ...


493
سیستم‌های مخابرات لیزری در فضای باز . سیستم‌های مخابرات لیزری در فضای باز . کد ...


81
مخابرات ماهواره‌اي به عنوان عضو مكملي در كنار فناوري انتقال اطلاعات از طريق ...


326
ماهواره مخابراتی نوعی ماهواره است که برای مخابره تصویر و پیام و داده‌ها بکار می‌رود.


616
از آغاز عصر مخابرات ماهواره ای تا کنون ماهواره های متعددی ... مخابرات ماهواره ای لیزری


965
در مخابرات ماهواره ای از باند های گوناگونی استفاده می‌شود.این باند ها با توجه به ...


846
ی تحقیق درباره ی ماهواره ی اینتل ست چهار است ... ماهواره مخابراتی. ... مخابرات - ماهواره .


845
اساس مخابرات ماهواره ای به منظور دریافت تصاویر تلویزیونی بر مبنای ماهواره ایست


5
در مخابرات ماهواره ای از باند های گوناگونی استفاده می‌شود.این باند ها با توجه به ...


352
از آغاز عصر مخابرات ماهواره ای تا کنون ماهواره های متعددی ... مخابرات ماهواره ای لیزری


271
آزمایشگاه مخابرات ماهواره، دانشگاه علم و صنعت ...


894
ماهواره های مخابراتی(3) در قسمت قبل دانستیم یك ماهواره از زیرسامانه‌های متعددی تشكیل ...


621
ماهواره‌ای با زمین در قالب پروژه ... ی ماهوارهای مخابراتی اصول مخابرات ماهواره ...


330
ویژگی های ماهواره های ... ارتباط بین دو نقطه در شبکه ماهواره ای مخابرات دارای ضریب ...


607
در ارتباطات بی سیم و ماهواره ای اطلاعات از طریق امواج الکترومغناطیس منتقل می شوند.


278
مجموعه قوانین شرکت مخابرات ...