945
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می ...


118
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می ...


679
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می ...


360
جایی می‌شنویم که محصولات تراریخته، سرطان‌زا هستند و باعث ... اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ...


246
عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس نظر کارشناسان و آمار رسمی کشور وضعیت ...


208
ترکیبات سرطان‌زای برخی محصولات ... سموم کشاورزی و ایجاد سرطان ... سرطان‌زا نه ...


442
پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان در تحقیقات خود موفق به ساخت یک بستهٔ تشخیصی جهت شناسایی سمی ...


376
خبرگزاری تسنیم: معاون سازمان غذا و دارو با توجه به اواخر فصل بهار و آغاز تابستان که محصولات ...


452
صادق خليليان٬ وزير جهاد و کشاورزی روز يکشنبه به منظور پاسخگويی به سوال محمد دهقانی نماينده ...


87
کشاورزی و امور ... تراریخته را سالم دانست و درخصوص سرطان‌زا بودن محصولات سالم و ...


227
استاد میکروبیولوژی محصولات کشاورژی ژنتیکی دستکاری شده ،سرطان زا ... محصولات کشاورزی ...


777
در مجلس مطرح شد: محصولات کشاورزی سرطان‌زا شده‌اند


797
، " نظر رسمی کارشناسان این است که وضعیت محصولات کشاورزی از ... کشاورزی را سرطان زا ...


138
محصولات کشاورزی سرطان‌زا شده‌اند/ فرصت سه ماهه مجلس به وزیر کشاورزی. برگرفته از: خبرگزاری ...


674
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می ...


412
تهران - معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که محصولات کشاورزی تولید ...


913
اقتصاد ایران: محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات ...


602
12/23/2012 · روز یکشنبه 3 دیماه در مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی سرطان زا عنوان شد. یک عضو هیات ...


782
دوستان گرامی درنظر دارم مطالبی در مورد نیترات بالا در محصولات کشاورزی در اختیار شما دوستان ...


930
خبرگزاری کشاورزی ... برای محصولات تراریخته و ... اگر قرار بود سرطان‌زا باشد آن گندم ...