178
جایی می‌شنویم که محصولات تراریخته، سرطان‌زا هستند و باعث ... اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ...


31
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می تواند در مدت کوتاهی مقدار سم را تعیین کند.


587
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت‌های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می تواند در مدت کوتاهی مقدار سم را تعیین کند.


669
استاد میکروبیولوژی محصولات کشاورژی ژنتیکی دستکاری شده ،سرطان زا ... محصولات کشاورزی ...


283
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می تواند در مدت کوتاهی مقدار سم را تعیین کند. مرجان مجدی نسب- دانشجوی دکترای ...


28
حمایت از کالای ایرانی کمکم دارد به جاهای باریک کشیده میشود. برنج تراریخته با تبلیغات حکومتی!


230
کشاورزی ; اقتصاد ... محصولات تراریخته را سالم دانست و درخصوص سرطان‌زا بودن محصولات سالم و ...


159
خبرمحصولات کشاورزی,چای چینی,محصولات ... تا درباره سرطان‌زا شدن محصولات کشاورزی ...


428
محصولات تراریخته سرطان زا ... هاي سرطان را به مصرف محصولات ... کشاورزی در ...


501
ترکیبات سرطان‌زای برخی محصولات ... سموم کشاورزی و ایجاد سرطان ... سرطان‌زا نه ...


428
ترکیبات سرطان‌زای برخی محصولات ... سموم کشاورزی و ایجاد سرطان ... سرطان‌زا نه ...


640
جایی می شنویم که محصولات تراریخته، سرطان زا هستند و ... ملی محصولات کشاورزی نظر ...


667
میوه سرطان زا و عوارض کشنده آفت ... آسیب رساندن به محصولات کشاورزی می شدند ، توسط ...


906
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می تواند در مدت کوتاهی مقدار سم را تعیین کند.


956
می دانید برخی از میوه ها و سبزیجات به دلیل عبور از پروسه خاص رشد می توانند یک میوه سرطان زا ، چاق کننده و علت ناباروری در زنان و مردان باشند ؟


908
پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به ساخت یک کیت تشخیصی برای شناسایی سمی سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند.


370
نایب رئیس کمیته اخلاق زیستی کمیسیون ملی یونسکو به تبیین راهکارهای بیوتکنولوژی و محصولات تراریخته برای پیشگیری از سرطان پرداخت.


698
سلامت نیوز: محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می تواند در...


701
روز یکشنبه 3 دیماه در مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی سرطان زا عنوان شد. یک عضو هیات رئیسه مجلس علت را استفاده از سموم شیمیایی زیاد بیان کرد.


85
سرطان، سوغاتی که ارزان وارد می‌شود/ چای های کیسه ای صادراتی به پسماندهای آفت‌کش‌ها آلوده اند به گزارش مهر، دو هفته از زمانی که وزیر کشاورزی به مجلس رفت تا درباره سرطان‌زا شدن محصولات ...