985
پژوهشگران دانشگاه صنعتی اصفهان در تحقیقات خود موفق به ساخت یک بستهٔ تشخیصی جهت شناسایی سمی ...


467
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می ...


291
تهران - معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که محصولات کشاورزی تولید ...


616
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می ...


943
مواد غذایی سرطان زا ... فرآوری شده و هم چنین محصولات کشاورزی که دچار دستکاری ژنتیکی ...


901
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می ...


147
جایی می‌شنویم که محصولات تراریخته، سرطان‌زا هستند و باعث ... اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ...


476
روز یکشنبه 3 دیماه در مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی سرطان زا عنوان شد. یک عضو هیات رئیسه ...


972
صادق خليليان٬ وزير جهاد و کشاورزی روز يکشنبه به منظور پاسخگويی به سوال محمد دهقانی نماينده ...


244
سلامت نیوز: محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی ...


877
صادق خليليان٬ وزير جهاد و کشاورزی روز يکشنبه به منظور پاسخگويی به سوال محمد دهقانی نماينده ...


562
سلامت نیوز: محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی ...


765
محققان ایرانی موفق به ساخت کیت های تشخیص گونه ای سم سرطان زا در محصولات کشاورزی شدند که می ...


758
کشاورزی و امور ... تراریخته را سالم دانست و درخصوص سرطان‌زا بودن محصولات سالم و ...


476
12/23/2012 · Video embedded · روز یکشنبه 3 دیماه در مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی سرطان زا عنوان شد. یک عضو هیات ...


470
توکلی: ایران در دولت دهم توانست کدکس مشخصی برای تولید محصولات کشاورزی سالم دریافت کند که بر ...


431
تهران - معاون تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که محصولات کشاورزی تولید ...


12
جمع آورنده و طبقه<u+200c>بندی کننده لینکهای جالب در اینترنت.


695
عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس نظر کارشناسان و آمار رسمی کشور وضعیت ...


486
خبرگزاری تسنیم: معاون سازمان غذا و دارو با توجه به اواخر فصل بهار و آغاز تابستان که محصولات ...