876
سایت طلا : قیمت طلا در بازارهای بین المللی در پایان مبادلات روز جمعه با کاهش روبرو شد ولی در ...


490
سایت طلا : قیمت طلا گر چه روز جمعه تغییر چندانی نداشته ولی برای سومین هفته متوالی با کاهش ...


793
قیمت طلا برای دومین روز ... قیمت طلا کاهش یافت ... دلار، ششمین هفته متوالی کاهشی خود را ...


77
... کشور افزایش یافت، برای دومین ... طلای جهانی ... ششمین هفته متوالی کاهش یافت و ...


744
قیمت طلا برای دومین روز متوالی ... قیمت طلا کاهش یافت. قیمت طلا برای ... جهانی با 4. 07 دلار کاهش ...


358
... گذشته برای ششمین هفته متوالی شاهد افت ... قیمت جهانی طلا کاهش یافت; ... قیمت طلای جهانی به ...


478
قیمت طلا برای دومین روز متوالی با تقویت ارزش دلار و افزایش ارزش اوراق قرضه آمریکا 4.07 دلار ...


482
قیمت طلا برای دومین روز متوالی با ... قیمت طلا کاهش یافت. ... دلار، ششمین هفته متوالی کاهشی ...


849
قیمت طلا برای دومین روز ... 4.07 دلار کاهش یافت و هر ... ششمین هفته متوالی کاهشی خود ...


434
قیمت طلا در بازار جهانی روز جمعه تحت تاثیر دلار قوی که سرمایه گذاران را به ادامه فروش تشویق ...


373
قیمت طلای جهانی در ... برای ششمین هفته متوالی کاهش ... ۰.۱۷ درصد کاهش یافت و به ...


130
قیمت طلا در بازار جهانی روز جمعه تحت تاثیر دلار قوی که سرمایه گذاران را به ادامه فروش تشویق ...


127
عصر اعتبار- قیمت طلا در آغاز مبادلات امروز سه شنبه تحت تاثیر افزایش ارزش دلار آمریکا قرار ...


39
... کاهش یافت. سایت طلا : قیمت طلا در ... طلای جهانی ... برای ششمین هفته متوالی شاهد ...


121
کاهش قیمت های ... دامن زد، برای ششمین روز کاهش یافت. ... در بازار جهانی دامن زد، برای ...


365
قیمت طلا با افزایش ارزش دلار آمریکا کاهش یافت. ... کاهشقیمت جهانی ... برای ششمین بار متوالی ...


196
قیمت طلای جهانی ... کامکس را برای ششمین هفته متوالی در ... بازار جهانی در چین کاهش یافت. ...


971
اخبار اخبار اقتصادی و بازرگانی طلای جهانی ... قیمت موز کاهش یافت ... برای ششمین هفته متوالی ...


590
... بر قیمت جهانی طلا در هفته ... برای ششمین روز متوالی ... کاهش یافت و هر گرم طلای 18 ...


941
قیمت جهانی نفت کاهش یافت . ... برای دهمین هفته متوالی ... قیمت طلای جهانی کاهش ...