517
مقاله: افغانستان از زمان شکل گیری توسط احمد شاه ابدالی تا زمان امان الله خان دارای قانون ...


274
کابل ــ افغانستان. 17 د کب ۱۳۹۶ د وطن گوند د غړو د پوهاوی ګډی کمیټی. خبرتیا په هیواد کښی دننه ...


347
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)،افغانستان پس از دوران پادشاهی درگیر با حکومت ...


126
من بیش از سی سال می شود استاد عطا محمد نور رامی شناسم و از همان زمان تاحال بین ما دوستی بی ...


143
پیشنهاد به کمیسیون محترم انتخابات افغانستان. افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در ...


380
Afghanistan, Goftaman گفتمان دموکراسی افغانستان سیاست اقتصاد فدرالیسم


386
امیر حبیب الله خان و شاه امان الله خان. ٢٩ جدی (دی) ١٣٩٠. امیر حبیب الله خان (١٩٠١ - ١٩١٩ ...


894
خاوران نشریهء سیاسی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی افغانستان