129
محمد نجیب‌ الله ... در سال ۱۹۸۶ به ریاست جمهوری برگزیده شد و قانون اساسی جدیدی اتخاذ نمود.


794
نجیب الله پلکان ترقی ... او جرگه بزرگی را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی جدیدی ...


495
قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد ...


285
سیر تاریخی قانون اساسی در ... داکتر نجیب‌الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون ...


607
رسیدن به مرحلهء تدوین قانون اساسی ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ...


50
سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان اولین ... داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی افغانستان ...


603
تاریخچه مختصر قانون اساسی در ... داشت ششمین قانون اساسی در زمان داکتر نجیب الله بودکه در ...


530
داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی ... قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین ...


947
قانون اساسی افغانستان صلاحیت های ... با کنار رفتن داکتر نجیب الله از قدرت در سال ۱۹۹۲ ...


563
ماده ی 158 قانون اساسی ... حکومت دکتر نجیب الله ... مبارزان چون داکتر فقید رحمن ...


354
داکتر نجیب الله هر چند ... قانونی اساسی و انتخابات ... زمان نظام قانون ,باید محاکمه ...


769
داکتر نجیب الله ... قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان . حامد کرزی . کمیسیون 9 نفره .


857
۱۰/۴/۱۹۲۳ اولین قانون اساسی افغانستان که بنام ... دایر گردید و داکتر نجیب الله به حیث ...


705
زندگینامه کوتاه داکتر نجیب ... حزب صرف نظر کرد و در قانون اساسی، در اساسنامه و ...


81
با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار ۱۳۶۵، داکتر نجیب ابتدا به حیث ... قانون اساسی ...


689
۱۳۶۶-۱۳۷۱٫شمسی داکتر نجیب این حزب که ... قرار گرفت که طبق قانون اساسی افغانستان دراین ...


415
داکتر نجیب ... را در سال هزاروسه صدو شصت و شش هجری خورشیدی برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی ...


207
داکتر نجیب اله در دوره ریاست ... را در سال ۱۳۶۶ برگزار کرد و این جرگه قانون اساسی جدیدی را ...


423
o قانون اساسی سال 1964 ؛ o ... قانون اساسی دوران داکتر نجیب الله را ملغی اعلام داشته و به ...


742
نویسنده: سید نجیب الله حقوق غیر مالی امتیازیست که هدف ازآن رفع نیازمندیهای عاطفی و اخلاقی ...