918
قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان ... قانون اساسی: اصول نامه ها و نظام نامه ...


796
نجیب الله پلکان ترقی را در حزب ... در این قانون اساسی آزادی های زیادی برای شهروندان ...


790
‎قانون اساسي افغانستان‎. 13,917 likes · 21 talking about this. ‎معلومات و آگاهي از قانون اساسي افغانستان‎


399
قانون بعدی را داکتر نجیب الله به وجود آورد. تغییرات اساسی که در قانون اساسی دوران نجیب آمد ...


742
او به تدریج از اصول اصلی و خطوط مرامی حزب صرف نظر کرد و در قانون اساسی، در ... * محمد نجیب ...


47
سیر تاریخی قانون اساسی ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار ۱۳۶۵، داکتر نجیب ابتدا به ...


696
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 177 اصل (مركز ...


37
د ډاکټر نجیب الله د رژيم په مقابل ... څومیاشتی وروسته دنوی اساسی قانون په مسوده باندی دبحث ...


17
سیر تاریخی قانون اساسی در ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 خورشیدی، داکتر نجیب ...


276
داکتر نجیب الله احمدزی معروف به ... در این قانون اساسی ازادی های زیادی برای شهروندان ...


551
داکتر نجیب الله ... قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان . حامد کرزی . کمیسیون 9 نفره .


113
داکتر نجیب‌الله طبق سیاست سنتی افغانستان برای تصویب قانون ... قانون اساسی جمهوری ...


802
سیر تاریخی قانون اساسی در ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ابتدا ...


513
رسیدن به مرحلهء تدوین قانون اساسی ... با برکناری ببرک کارمل از قدرت در بهار 1365 ، داکتر نجیب ...


618
كنجكاو - سیر تاریخی قانون اساسی در افغانستان , عبدالرزاق "محق" هستم. در سال 1390 از دانشكده ...


8
... سید نجیب ... چرا همیشه قانون اساسی به روی صفحه ... زندگینامۀ داکتر عبدالبصیر"انور ...


738
نویسنده: داکتر ثنا نیکپی. دهم جنوری 2011 تفسیر مواد قانون اساسی افغانستان. در باره صلاحیت قضأ


340
قانون اساسی افغانستان صلاحیت های گسترده به رئیس جمهور داده اما آقای احمدزی آنها را با داکتر ...


639
داکتر نجیب الله طبق سیاست سنتی ... قانون اساسی دوره نجیب الله نیز به سر نوشت قوانین ...


711
(تغییرمسیر از داکتر نجیب ... در سال ۱۹۸۶ به ریاست جمهوری برگزیده شد و قانون اساسی جدیدی اتخاذ ...