309
در کتاب زیست دوم فصل 4 نوشته پروتئاز های پانکراس در محیط روده فعال ... لوزالمعده ... شدن سرپوش ...


261
لوزالمعده، ... تریپسینوژن به صورت فعال ... همگی باعث آزاد شدن گلوکاگون می‌شوند ...


195
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به عملکرد مجدد لوزالمعده و تولید انسولین در بدن بیماران دیابتی کمک کند.


457
قسمت مترشحه خارجی لوزالمعده ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


437
علائم و درمان قطعی بیماری پانکراتیت حاد و مزمن یا التهاب لوزالمعده ... جمع شدن مواد در کیسه ...


488
اگر این آنزیم‌ها به جای دوازدهه، در داخل بافت لوزالمعده فعال شوند ... تر دیده شدن اندام ...


792
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، درمان اولیه سرطان لوزالمعده ... فعال نامیده می ... شدن ...


515
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به فعال شدن مجدد لوزالمعده و تولید ...


952
اولین بار در سال ۱۹۲۱ توسط چارلزبست از شیره لوزالمعده ... باعث فعال شدن آدنیل ...


116
بیشتر تومورهای درون ریز فعال ، خوش خیم (غیر ... بیشتری برای دچار شدن به سرطان لوزالمعده ...


29
بیشتر تومورهای درون ریز فعال ، خوش خیم (غیر ... بیشتری برای دچار شدن به سرطان لوزالمعده ...


44
غده‌ای که در زیر معده قرار دارد، پانکراس یا لوزالمعده ... مسدود شدن مجرای ... روده کوچک فعال ...


798
3/7/2011 · سرطان‌ لوزالمعده‌ رشد مهار نشده‌ سلول‌هاي‌ بدخيم‌ در لوزالمعده ... شدن ‌ به‌ جلو ... فعال ...


940
اگر رشد سرطان در محلی از سر لوزالمعده باشد، باعث مسدود شدن ... ریز لوزالمعده. ... ـ فعال ‌کننده ...


52
4/26/2012 · غده لوزالمعده یا ... اگر رشد سرطان در محلی از سر لوزالمعده باشد، باعث مسدود شدن ... ـ فعال ...


441
• سلول های ترشحی در لوزالمعده ... در غذا باقی مانده استو همچنين سبب فعال شدن پپسينوژن به ...


517
لوزالمعده یا ... بافت پانکراس فعال شوند، شروع به از ... همگى باعث آزاد شدن گلوکاگون ...


907
لوزالمعده لوزوالمعده ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


313
مسدود شدن مجرای ... از رسیدن به روده کوچک فعال می ... داخل لوزالمعده را با نام آبسه ...


942
در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری متشکل از عضلات صاف طولی و حلقوی ... فعال کننده ...