74
لوزالمعده یا پانکراس ... تریپسینوژن به صورت فعال ... همگی باعث آزاد شدن گلوکاگون می‌شوند ...


811
در کتاب زیست دوم فصل 4 نوشته پروتئاز های پانکراس در محیط روده فعال ... لوزالمعده ... شدن سرپوش ...


362
اگر این آنزیم‌ها به جای دوازدهه، در داخل بافت لوزالمعده فعال شوند ... تر دیده شدن اندام ...


765
قسمت مترشحه خارجی لوزالمعده ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


696
علائم و درمان قطعی بیماری پانکراتیت حاد و مزمن یا التهاب لوزالمعده ... جمع شدن مواد در کیسه ...


356
لوزالمعده لوزوالمعده ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


312
درمان گیاهی بیماریها در چهل روز موضوع مطلب : پزشکی و گیاه درمانی ،مسائل بهداشتی ،


754
غده‌ای که در زیر معده قرار دارد، پانکراس یا لوزالمعده ... مسدود شدن ... پانکراس فعال شوند ...


637
پانكراس (لوزالمعده) به همراه كبد، از غدد دستگاه گوارش هستند. از نظر لغوي pan به معني همه (all) و ...


302
لوزالمعده یا ... بافت پانکراس فعال شوند، شروع به از ... همگى باعث آزاد شدن گلوکاگون ...


324
لوزالمعده یا ... بافت پانکراس فعال شوند، شروع به از ... همگى باعث آزاد شدن گلوکاگون ...


974
داروی آنتی دیابت تولید شده در شرکت داروهای گیاهی ارمغان جالینوس ، کاملا طبیعی و صد در صد ...


359
3/7/2011 · سرطان‌ لوزالمعده‌ رشد مهار نشده‌ سلول‌هاي‌ بدخيم‌ در لوزالمعده ... شدن ‌ به‌ جلو ... فعال ...


611
لوزالمعده پشت بسیاری از ارگان ... باشند تومور فعال ... و با نشستن و خم شدن به ...


5
مسدود شدن مجرای ... از رسیدن به روده کوچک فعال می ... داخل لوزالمعده را با نام آبسه ...


340
اگر رشد سرطان در محلی از سر لوزالمعده باشد، باعث مسدود شدن ... ریز لوزالمعده. ... ـ فعال ‌کننده ...


628
علائم سرطان لوزالمعده یا سرطان ... تشخیص داده شدن، آن را در ... روده ای فعال کننده ...


85
در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری متشکل از عضلات صاف طولی و حلقوی ... فعال کننده ...


382
قسمت مترشحه خارجی لوزالمعده ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


29
سرطان لوزالمعده در تمامي گروه‌هاي ... باشند، تومور فعال ... و با نشستن و خم شدن به ...