511
لوزالمعده یا پانکراس ... تریپسینوژن به صورت فعال ... همگی باعث آزاد شدن گلوکاگون می‌شوند ...


454
... (لوزالمعده) ... مي‌ شود، به صورت فعال درآمده و شروع به ... شدن‌ علایم‌، فعالیت در ...


428
غده‌ای که در زیر معده قرار دارد، پانکراس یا لوزالمعده ... مسدود شدن مجرای ... روده کوچک فعال ...


291
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به فعال شدن مجدد لوزالمعده و تولید ...


316
... کامل لوزالمعده یا پانکراس همراه است یا به علت مزمن شدن دیابت ... و فعال کردن ...


653
سرطان لوزالمعده در تمامي گروه‌هاي سني، از جوان 15 ساله گرفته تا سالمند 90 ساله ديده مي ‌شود.


337
پروتئازهای لوزالمعده، به صورت غیر فعال و ... گاهی اوقات سرطان لوزالمعده باعث باریک شدن این ...


241
پرسش فعال شدن انزیم های ... کولیپاز پروتئینی میباشد که در شیره لوزالمعده وجوددارد و در حضور ...


678
انواع سرطان پانکراس یا لوزالمعده. ... روده ای فعال کننده ... احساس سیر شدن زودرس دارند و ...


697
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به فعال شدن مجدد لوزالمعده ... فعال شدن ...


180
لوزالمعده به دو ... هورمون باشند تومور فعال ... می شود و با نشستن و خم شدن به جلو ...


220
بیشتر تومورهای درون ریز فعال ، خوش خیم (غیر ... بیشتری برای دچار شدن به سرطان لوزالمعده ...


36
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به فعال شدن مجدد لوزالمعده و تولید ...


273
بر اساس تحقیقات جدید دانشمندان، گرسنگی می‌تواند به فعال شدن مجدد لوزالمعده ... فعال شدن ...


520
... اینکه این دارو باعث فعال شدن لوزالمعده بیمار برای ... فعال کردن لوزالمعده ...


901
اگر رشد سرطان در محلی از سر لوزالمعده باشد، باعث مسدود شدن ... ریز لوزالمعده. ... ـ فعال ‌کننده ...


638
خانه / دانستنیها / لوزالمعده. ... در محل باز شدن مجرا به دوزادهه ... فعال کننده تجزیه گلوکز ...


204
لوزالمعده لوزوالمعده ... فعال کننده تجزیه گلوکز ، مهارکننده ... این هورمون ترشح و آزاد شدن ...


172
پس از 72 ساعت، از بافت لوزالمعده جوجه‌‌ها ... چروکیده شدن سلول و ... 3، 6 و 7 نیز فعال و مسیر ...


711
در محل باز شدن مجرا به دوزادهه اسفنگتری متشکل از عضلات صاف طولی و حلقوی ... فعال کننده ...