905
نخستین بازی ملی مورد اختلاف. اینترناسیونال قفقازیه ۴–۳ منتخب تهران (باکو، شوروی؛ ۲۲ نوامبر