21
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان ... برای "فریدون مشیری هابیل قابیل" ... فریدون مشیری.


725
از همان روزی که دست حضرت قابیل. گشت آلوده به خون حضرت هابیل. ... فریدون مشیری .


163
از همان روزی كه دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل از همان روزی كه فرزندان آدم


502
شاعر: فریدون مشیری, شعر: اشکی در گذرگاه تاریخ, دفتر: بهار را باور کن, از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون هابیل از همان روزی که فرزندان آدم زهر تلخ دشمنی در خون شان جوشید آدمیت مرد ...


305
فریدون مشیری هابیل و قابیل


271
از همان روزی که دست حضرت قابیل ... فریدون مشیری نوع شعر: نو ... گشت آلوده به خون حضرت هابیل


511
زنده یاد فریدون مشیری. زرد و ... از همان روزی که دست حضرت قابیل . گشت آلوده به خون حضرت هابیل .


961
"فریدون مشیری" از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل


336
از همانروزیکه دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل


800
گنجینه ی بهترین شعرها - اشعار فریدون مشیری ...a - ... فریدون مشیری و عباس معروفی / ...


502
از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون هابیل از همان روزی که ... فریدون مشیری.


965
این شعری بسیار زیبا و تاثر گذار از فریدون مشیری است از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل… by paryas


277
از همان روزی که دست حضرت قابیل ... به خون حضرت هابیل ... گشوده بال و پر است فریدون مشیری ...


691
از همان روزی که دست حضرت قابیل ... از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ... فریدون مشیری.:


557
جهان و جهان بینی فریدون مشیری (3) فریدون مشیری (1305 ـ 1379) شین میم ...


843
با سلام خدمت هم محله ایهای دوست داشتنی خودم این شعر کوتاه اما پرمعنا را تقدیم حضور ارزشمندتان میکنم از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل از همان روزی که فرزندان آدم زهر ...


633
باغ تنهائی - مرگ آدمیت "فریدون مشیری" - به سراغ من اگر میآیید,نرم و آهسته بیآئیدمبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


330
شــاعـر شبــــــــــــ - فریدون مشیری - شرم تان باد ای خداوندان قدرت بس کنید بس کنید از این همه ظلم و قساوت


721
از همان روزی که دست حضرت قابیل گشت آلوده به خون حضرت هابیل ... بال و پر است فریدون مشیری ...


459
خوشتر ز حرف عشق و سکوت و نگاه ... از همان روزی که دست حضرت قابیل ... فریدون مشیری نوع شعر: ...