985
نقطه جی یک قسمت اسفنج مانند در زیر پیش آبراه است که بوسیله فرو بردن انگشت در واژن می توان آن ...


80
انگشت کردن در مقعد به دلیل وجود تعداد زیاد پایانه‌های اعصاب محیطی در ناحیهٔ مقعد می‌تواند ...


78
آیا فرو کردن انگشت در مقعد عوارض نزدیکی ... بهش توجه نشه احتمال سرایت میکروب به واژن هم ...


816
در این قسمت یک نقطه ویژه وجود دارد که اگر با انگشت خود ... در واژن آنرا به ... به فروکردن های ...


137
پرده بکارت يا Hymen بر خلاف تصور عموم در خارج از واژن قرار گرفته ... اما هرگز انگشت یا شی را ...


574
نقطه جی یک قسمت اسفنج مانند در زیر پیش آبراه است که بوسیله فرو بردن انگشت در واژن می توان آن ...


306
در صورت فرو رفتن انگشت به داخل مقعد ... درصورت انتقال اين توده باكتري به داحل واژن و مثانه اين ...


803
۲- فروکردن انگشت در ... حالت شما آلت خود را به سمت بالا در واژن او فرو میکنید که ...


731
اما دیدگاه برخی از مراجع در جواب ... 1899 نمایه فرو کردن انگشت یا چیز خارجی به واژن یا پشت ...


501
دليل درد طی رابطه جنسی، يا خشکي واژن است يا عفونت واژن. که در صورت اول مشکل به کمک استفاده از ...


639
۲- فروکردن انگشت در ... همزمان با تحریک نقطه جی از داخل واژن، با انگشت دیگرخود کلیتوریس را ...


110
بعد از مرگم، انگشتهای مرا به رایگان در اختیار اداره انگشت ... عفونت واژن مواجه بشوند و ...


965
... فروبردن انگشت در مقعد ... فروکردن نوک آلت در گوش نیز ... های حسی در دیواره واژن ...


212
نقطه جی یک قسمت اسفنج مانند در زیر پیش آبراه است که بوسیله فرو بردن انگشت در واژن می توان آن ...


49
... فروبردن انگشت در مقعد ... فروکردن نوک آلت در گوش نیز ... های حسی در دیواره واژن ...


420
اگه خودارضایی با فروکردن انگشت داخل واژن باشه هم ممکنه ... دقیقا در دهانه واژن در حدود ۲ تا ...


533
آیا لیسیدن واژن زن از طرف مرد در زمان جماع مشکلی ... و آیا فرو کردن انگشت در زمان جماع به ...


395
سکس دهانی و بالاخره فروکردن نوک آلت در گوش نیز ... قدامی واژن در مسیر ... نقطه با انگشت ...


810
۲- فروکردن انگشت در ... و کمی به عقب تکیه دهد.در این حالت شما آلت خود را به سمت بالا در واژن ...


142
11/21/2005 · و به طور كل وارد كردن انگشت دست در قسمت مجراي تناسلي زن ( باكره و غير باكره ) ...