162
فرماندهان و کارکنان نیروی ... راحل تجدید میثاق کردند. ... با آرمان‌های امام راحل ...


872
... با آرمان‌های امام راحل ... فرمانده نیروی دریایی ... امام راحل تجدید میثاق کردند. ...


941
شهرری ـ ایرنا ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران(آجا) روز دوشنبه با حضور در حرم مطهر ...


84
کارکنان ارتش با آرمان های امام ... تجدید میثاق کردند ... کرد و بیان داشت: نیروی دریایی ...


390
فرماندهی کل و فرماندهان نیروهای 4گانه ارتش با حضور در مرقد مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ...


768
کارکنان پدافند هوایی با آرمان های امام ... راحل تجدید میثاق کردند و ... نیروی دریایی ارتش;


297
... رهبری فرمانده و کارکنان نیروی ... تجدید میثاق کردند. ... قم با آرمان های امام راحل و ...


118
... و کارکنان نیروی انتظامی با آرمان های امام راحل تجدید میثاق فرمانده ... با آرمان های امام ...


911
... با آرمان‌های امام راحل ... با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق ... فرمانده نیروی دریایی ...


34
فرماندهان و پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در حرم مطهر امام راحل (ره ...


925
... با آرمان‌های امام راحل ... با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق ... فرمانده نیروی دریایی ...


271
فرماندهان و پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در حرم مطهر امام راحل (ره ...


153
زندان شناور نیروی دریایی ... تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان ناجا با آرمان های امام ...


65
شهرری ـ ایرنا ـ امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش و مسوولان و کارکنان این نیرو ...


347
تسنیم نوشت: فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه جمعی از فرماندهان ارتش در مرقد ...


137
فرماندهان و کارکنان نیروی ... با آرمان های امام راحل و شهدای دفاع مقدس تجدید میثاق کردند ...


614
تجدید بیعت فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان های ... کردند که در ... و معرفت نسبت به امام ...


235
... با آرمان های امام راحل ... و شهدا تجدید میثاق کردند. ... فرمانده نیروی دریایی ...


940
... تجدید میثاق کردند. ... در جمع کارکنان نیروی دریایی ... بیعت با آرمان های امام راحل ...


763
رئیس و کارکنان سازمان عقیدتی-سیاسی ارتش با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند.