386
سازمان ملی آمار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 نرخ رشد سالانه جمعیت استان خراسان شمالی ...


366
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است اگر ایران به ...


520
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


817
هرچند که هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش تر نیز از سوی برخی از مراجع تقلید و همچنین ...


700
اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین ...


733
ر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین ...


921
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


649
سايت فردا در گزارشي نسبت به رقم نامتعادل روند رشد جمعيت در ايران و تبعات كم‌ و كهنسال‌شدن ...


402
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


904
احمد توکلی - فاجعه جمعیتی ایران - ایران 31 میلیونی! - كانون حاميان احمد توكلي چهر ه ماندگار ...


461
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


312
سايت فردا در گزارشي نسبت به رقم نامتعادل روند رشد جمعيت در ايران و تبعات كم‌ و كهنسال‌شدن ...


858
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


507
ر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین ...


616
احمد توکلی - فاجعه جمعیتی ایران - ایران 31 میلیونی! - كانون حاميان احمد توكلي چهر ه ماندگار ...


815
کنترل جمعیت تنها یک فریب سازمان جاسوسی ایالات متحده امریکا، 'سیا' در گزارشی اعلام ک


729
واردات بنزین از اسفند ماه قطع می‌شود; کیهان برای 2 روز توقیف شد/ واکنش حسین شریعتمدای


872
در استان گیلان در سال 1365 متوسط رشد روی عدد 2,78 بوده است، یعنی کمتر از عددی که مسئولین برای سال ...


870
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


381
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...