409
سازمان ملی آمار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 نرخ رشد سالانه جمعیت استان خراسان شمالی را 0.11- درصد اعلام کرد.


483
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


245
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای …


713
سايت فردا در گزارشي نسبت به رقم نامتعادل روند رشد جمعيت در ايران و تبعات كم‌ و كهنسال‌شدن جمعيت اظهار نگراني كرده ست.


449
هرچند که هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش تر نیز از سوی برخی از مراجع تقلید و همچنین ریاست محترم جمهور، با بی توجهی و حتی انتقاد بسیاری از رسانه های و برخی از مسئولین روبرو شد اما بیان ...


718
ر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


786
طبق آمارهای به دست آمده از سرشماری های سال قبل، احتمال می رود، از سال 1395 به بعد، به دلیل انتقال جمعیت میانسال 1390به سالمندی، جمعیت سالمندی استان بیش از 8.


201
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


539
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


262
طبق آمارهای به دست آمده از سرشماری های سال قبل، احتمال می رود، از سال 1395 به بعد، به دلیل انتقال جمعیت میانسال 1390به سالمندی، جمعیت سالمندی استان بیش از 8.


409
طبق آمارهای به دست آمده از سرشماری های سال قبل، احتمال می رود، از سال 1395 به بعد، به دلیل انتقال جمعیت میانسال 1390به سالمندی، جمعیت سالمندی استان بیش از 8.


606
تصویب تغییر ساعات کار ادارات در تابستان; صادرات ماکارونی ایران به آمریکا; توافق ایران و عربستان برای حج 97


415
اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


326
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


856
حمایت از درمان ناباروری یک ضرورت است زیرا ناباروران گروهی هستند که خواهان فرزند بوده اما نمی‌توانند فرزنددار شوند که بالغ بر سه میلیون زوج را تشکیل می‌دهند.


333
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


677
استیضاح و یا عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری؟ علی مطهری:حجاب اختیاری بهانه است، هدف چیز دیگری است


153
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


229
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...


750
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد در 80 سال آینده جمعیت 31 ...