32
سازمان ملی آمار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 نرخ رشد سالانه جمعیت استان خراسان شمالی ...


762
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


183
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است اگر ایران به ...


812
سايت فردا در گزارشي نسبت به رقم نامتعادل روند رشد جمعيت در ايران و تبعات كم‌ و كهنسال‌شدن ...


444
هرچند که هشدارهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش تر نیز از سوی برخی از مراجع تقلید و همچنین ...


597
ر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین ...


663
در استان گیلان در سال 1365 متوسط رشد روی عدد 2,78 بوده است، یعنی کمتر از عددی که مسئولین برای سال ...


103
اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین ...


880
شکوفه ی رضوان - فاجعه جمعیتی در ایران با تداوم سیاست کنترل جمعیت -


847
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


879
ر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین ...


422
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


275
اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به همین ...


420
طبق آمارهای به دست آمده از سرشماری های سال قبل، احتمال می رود، از سال 1395 به بعد، به دلیل ...


97
احمد توکلی - فاجعه جمعیتی ایران - ایران 31 میلیونی! - كانون حاميان احمد توكلي چهر ه ماندگار ...


517
خوجالی سوی قیریمی - Khojali genocide - فاجعه نسل کشی خوجالی - Xocalı soykırımı 1992.نجی ایلین 25 فئورالینی 26 ...


933
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


377
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


129
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...


316
بر اساس سناریو رشد پایین جمعیتی که سازمان ملل متحد در سال 2010 منتشر کرده است اگر ایران به ...