42
دمای انجماد آب دریا به علت غلظت نمک محلول پایین‌تر است.


247
دریای خزر گرچه قرن‌هاست که دریا نامیده می‌شود ولی به هیچ دریایی به‌طور ... دریای خزر، نمک ...


92
انتقال آب و آب شیرین‌کن‌ها چه بلایی سر دریای خزر ... دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در ...


498
البته شوری در حد 40 در هزار در بخشهایی از دریای سرخ ... که 98% از کل غلظت آب ... دریای خزر با ...


614
انتقال آب دریای خزر ... با جداشدن این بستر آبی از اقیانوس و جاری شدن آب شیرین در آن؛ غلظت نمک ...


426
دریای خزر از نظر وسعت و حجم بزرگ‌ترین دریاچه ... کاهش غلظت نمک باعث تغییر گونه‌‌ها نیز می ...


244
گلین مقدم از مخالفان طرح انتقال آب دریای خزر و طراح ... بالا رفتن غلظت نمک و غلظت فلزات ...


646
کمپین نه به انتقال آب دریای خزر. ... اگر به دریا بازگردد غلظت نمک را در آب منطقه بالا می ...


485
افزایش 32 میلیون تنی نمک دریای خزر با ... در دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در این ...


108
به گفته رهبری، تنها مشکل زیست محیطی این پروژه افزایش میزان غلظت نمک دریای خزر است که البته ...


985
کمپین نه به انتقال آب دریای خزر. ... اگر به دریا بازگردد غلظت نمک را در آب منطقه بالا می ...


745
" با انتقال آب دریای خزر همه زیست‌بوم‌ها حتی بیابان هم نابود خواهد شد و نابودی اکوسیستم دریای خزر و هجوم ریزگردهای نمکی برای مردم شمال ایران، …


339
بر اساس این طرح باید بین دریای خزر و خلیج‌فارس ... بازگردد غلظت نمک را در آب منطقه ...


432
خلیج فارس و دریای خزر نیز ازاین ... در حال حاضر غلظت نمک آب از ۳۰۰ گرم در لیتر فراگذشته ...


263
معاون دریایی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در صورت استفاده از آب شیرین‌کن‌ها میزان نمک دریای خزر در طول یکسال ۳۲ میلیون تن افزوده می شود، گفت: این میزان شوری برای اکوسیستم خزر فاجعه زیست ...


804
اجرایی شدن ۴۰ درصد انتقال آب از خلیج فارس به بخش مرکزی ایران/ خطرات انتقال آب دریای خزر


958
مقامات کشورمان از کلید خوردن پروژه اتصال دریای خزر ... نمک کم و زیاد میشه ... غلظت بالای ...


593
جوانکده : اجرایی شدن ۴۰ درصد انتقال آب از خلیج پارس به بخش مرکزی ایران/ خطرات انتقال آب دریای خزر


163
در این پروژه با ایجاد سه مسیر مختلف، قرار بود آب دریای خزر ... سبب غلظت نمک آب خزر ...


994
سهم یونهای تشکیل دهندة نمک آب دریای خزر و ... بر حسب میزان تأثیر این عوامل، غلظت یون ...