749
دریای خزر گرچه قرن‌هاست که دریا نامیده می‌شود ولی به هیچ دریایی به‌طور ... دریای خزر، نمک ...


471
البته شوری در حد 40 در هزار در بخشهایی از دریای سرخ ... که 98% از کل غلظت آب ... دریای خزر با ...


444
دمای انجماد آب دریا به علت غلظت نمک محلول پایین‌تر است.


631
افزایش نمک دریای خزر با آب ... کن‌ها در دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در این دریاچه ...


573
به گفته رهبری، تنها مشکل زیست محیطی این پروژه افزایش میزان غلظت نمک دریای خزر است که البته ...


590
معاون دریایی سازمان محیط زیست با بیان اینکه در صورت استفاده از آب شیرین‌کن‌ها میزان نمک ...


394
کمپین نه به انتقال آب دریای خزر. ... اگر به دریا بازگردد غلظت نمک را در آب منطقه بالا می ...


480
انتقال آب دریای خزر ... با جداشدن این بستر آبی از اقیانوس و جاری شدن آب شیرین در آن؛ غلظت نمک ...


81
دریای خزر از نظر وسعت و حجم بزرگ‌ترین دریاچه ... کاهش غلظت نمک باعث تغییر گونه‌‌ها نیز می ...


362
... نمک دریای خزر در ... دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در ... آب دریای خزر به ...


146
افزایش نمک دریای خزر با آب شیرین‌کن‌ها . افزایش نمک دریای خزر با آب شیرین‌کن‌ها


227
افزایش 32 میلیون تنی نمک دریای خزر با ... در دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در این ...


313
اولویت نجات دریاچه اورمیه هدایت آب دریای خزر ... شده و با افزایش غلظت نمک تبخیر آب افزایش ...


543
انتقال آب و آب شیرین‌کن‌ها چه بلایی سر دریای خزر ... دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در ...


788
مجری طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران گفت: طرح انتقال آب دریا هنوز در مرحله ...


182
معاون دریایی سازمان محیط‌زیست با بیان اینکه درصورت استفاده از آب‌شیرین‌کن‌ها میزان نمک ...


587
مکنون، افزایش دو درصدی غلظت نمک در خلیج فارس ... آب دریای خرز و انتقال ... آب خزر به سمنان ...


570
... در دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در این ... این میزان نمک، شوری آب دریای خزر را به ...


267
خبرنگار باشگاه خبرنگاران به بررسی ابعاد مختلف ساخت کانال قابل کشتیرانی از آب‌های نیلگون ...


847
در این تحقیق به بررسی جذب نمک NaCl ... محلول­های آب نمک با غلظت­های در ... از آب دریای خزر برای ...