663
از منابع مهم دریای خزر ذخایر ... دریای کاسپین، نمک ...


789
خبرنگار باشگاه خبرنگاران به بررسی ابعاد مختلف ساخت کانال قابل کشتیرانی از آب‌های نیلگون ...


367
افزایش نمک دریای خزر با آب ... کن‌ها در دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در این دریاچه ...


590
البته شوری در حد 40 در هزار در بخشهایی از دریای سرخ ... که 98% از کل غلظت آب ... دریای خزر با ...


197
افزایش 32 میلیون تنی نمک دریای خزر با استفاده از آب شیرین‌کن‌ها / فاجعه زیست محیطی با انتقال ...


878
مجری طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران گفت: طرح انتقال آب دریا هنوز در مرحله ...


258
خزر یک دریاچه آب شیرین نیست. آب آن نسبتا شور و بد مزه است‌، اما غلظت نمک در آن سه مرتبه کمتر ...


375
انتقال آب و آب شیرین‌کن‌ها چه بلایی سر دریای خزر ... دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در ...


302
افزایش 32 میلیون تنی نمک دریای خزر با ... در دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در این ...


636
دریای خزر از نظر وسعت و حجم بزرگ‌ترین دریاچه ... کاهش غلظت نمک باعث تغییر گونه‌‌ها نیز می ...


353
تشریح وضعیت انتقال آب از دریای خزر به دریاچه ... آب و افزایش غلظت نمک بواسطه تبخیر ...


279
ضربۀ مرگبار دیگر رژیم اسلامی بر دریای خزر در ... کن‌ها میزان نمک دریای خزر در طول یک ...


899
مجری طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران گفت: طرح انتقال آب دریا هنوز در مرحله ...


541
به گفته رهبری، تنها مشکل زیست محیطی این پروژه افزایش میزان غلظت نمک دریای خزر است که البته ...


576
آنتقال آب و آب شیرین‌کن‌ها چه بلایی سر دریای خزر و ... خزر موجب افزایش غلظت نمک در ...


620
اولویت نجات دریاچه اورمیه هدایت آب دریای خزر ... شده و با افزایش غلظت نمک تبخیر آب افزایش ...


610
اثرات نمک در ماهی در هر دو غلظت نمک و مدتزمان قرار گرفتن در معرض تعیین ... ماهی سفید دریای خزر.


177
انتقال آب دریای خزر ... با جداشدن این بستر آبی از اقیانوس و جاری شدن آب شیرین در آن؛ غلظت نمک ...


219
... میزان نمک دریای خزر در ... دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در ... و به دریای خزر ...


141
... در دریای خزر موجب افزایش غلظت نمک در این ... این میزان نمک، شوری آب دریای خزر را به ...