29
عرب‌های خوزستان ساکنان استان خوزستان که اکثراً به زبان عربی سخن می‌گویند که در ایران به ...


222
شاهسون‌ها; کل جمعیت; ۳۰۰،۰۰۰. نواحی با بیشترین جمعیت; ایران: زبان‌های رایج; ترکی شاهسونی


928
با درود بر شما با توجه به متن بلندی که دوستمان با عنوان اقوام کنونی ایران نوشته اند ...


273
شاعران زن ایرانی, نویسنده: مریم راد,سخن از زن و اندیشه شعرگونه اوست؛ نه تمام زنان و نه همه ...


506
Zakarīyā ibn Muhammad al-Qazwīnī (circa 1203–83), was a distinguished Iranian scholar who was conversant in poetry, history, geography, and natural history.


180
زبان هندو ایرانی. نویسنده : نیکولاس وید، روزنامه : ایندین اکسپرس، تاریخ: 17 اسفند1393