643
با سلام کارگر در چهارچوب قانون کار می تواند مدعی افزایش دستمزد و سایر مزایای قانونی باشد،اگر کارفرما قرارداد را به دلیل فوق الاشاره (چارچوب قانون)تمدید ننماید و عدم نیاز کار …


702
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌</B><BR><BR>ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای ...


146
عدم تمدید قرارداد کار و اخراج نیروی شرکتی بانک صادرات بانک صادرات که از تیر سال گذشته با توقف نماد روبرو بوده اقدام به عدم تمدید قرارداد و اخراج نیروهای شرکتی


386
دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان می گوید: فروردین امسال دوباره سه نفر از کارگران شرکت روغن نباتی جهان زنجان را به بهانه های واهی همچون داشتن مشکلات کارگری، با عدم تمدید قرارداد …


200
اتمام-قرارداد-کار; عدم-تمدید-قرارداد; ... در صورت تمدید نکردن قرارداد کار پس از مرخصی زایمان ...


530
از این صحبت ها کاملا مشخص است که موضوع عدم تمدید قرارداد شفر بر سر مسائل مالی است و موضوعی که کار استقلال را بر سر تمدید قرارداد با او سخت می کند، نرخ دلار است که در ماه های گذشته به طرز قابل ...


622
مطابق ردیف 1 بند "الف" ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادي به 25 درصد دستور کار اضافی کشیده شده و...


398
از این صحبت ها کاملا مشخص است که موضوع عدم تمدید قرارداد شفر بر سر مسائل مالی است و موضوعی که کار استقلال را بر سر تمدید قرارداد با او سخت می کند، نرخ دلار است که در ماه های گذشته به طرز قابل ...


182
تمدید قرارداد کار,تمدید قرارداد کار معین,فرم تمدید قرارداد کارکنان پیمانی,تمدید ضمنی ...


726
تمدید قرارداد کار,تمدید قرارداد کار معین,فرم تمدید قرارداد کارکنان پیمانی,تمدید ضمنی قرارداد کار,قانون تمدید قرارداد کار,عدم تمدید قرارداد کار,نحوه تمدید قرارداد کار


904
تمدید قرارداد کار,تمدید قرارداد کار معین,فرم تمدید قرارداد کارکنان پیمانی,تمدید ضمنی ...


20
لذا ضمن تاکید بر عدم تمدید قرارداد به طور ... « به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین ...


298
انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت و عدم تمدید قرارداد; پایان کار در قراردادهای ...


621
اتمام قرارداد کارگر و عدم تمدید قرارداد با ... ایشان 2 روز ابتدایی را بدون قرار داد کار می ...


250
– به مصلحت نبودن ادامه اشتغال به کار کارگر با توجه به عدم وجود ... سلام.تمدید قرارداد نکردن ...


310
5-آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت موقت ... به صحیح نبودن قرارداد کار و عدم شمول قانون ...


91
5-آیا تکرار و تمدید قرارداد کار با مدت ... چنانچه به دلیل شفاهی بودن قرارداد کار و عدم وجود ...


757
در عمل معمولا محاکم به ایراد کارفرما در خصوص عدم رابطه کار عنایت ... به تمدید قرارداد نشد و ...


675
این مقاله در مورد شرایط و حکم عدم تمدید قرارداد اجاره بعد از اتمام مدت ... حقوق اداره کار ...


421
بانک صادرات که از تیر سال گذشته با توقف نماد روبرو بوده اقدام به عدم تمدید قرارداد و اخراج ...