652
باشگاه استقلال این روزها درگیر تمدید قرارداد دو ... عدم تمدید قرارداد جپاروف ... کار می‌کرد ...


243
با سلام کارگر در چهارچوب قانون کار می تواند مدعی افزایش دستمزد و سایر مزایای قانونی باشد،اگر کارفرما قرارداد را به دلیل فوق الاشاره (چارچوب قانون)تمدید ننماید و عدم نیاز کار …


189
متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌</B><BR><BR>ماده7- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای ...


136
11 hours ago · مدیران باشگاه استقلال به‌دلیل حجم بدهی‌ها و عدم‌تمدید قرارداد ستاره‌های ... مقطع چه‌کار ...


242
تمدید قرارداد شفر و شفر با ... کرد موضوع عدم تمدید قرارداد او به ... ها خوب کار کنید ...


149
باشگاه استقلال این روزها درگیر تمدید قرارداد دو ... عدم تمدید قرارداد جپاروف ... کار می‌کرد ...


416
انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت و عدم تمدید قرارداد; پایان کار در قراردادهای ...


741
باشگاه استقلال این روزها درگیر تمدید قرارداد دو ... عدم تمدید قرارداد ... کار می‌کرد ...


738
تسنیم/ باشگاه استقلال این روزها درگیر تمدید قرارداد دو ... عدم تمدید قرارداد ... کار می‌کرد ...


192
مطابق ردیف 1 بند "الف" ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادي به 25 درصد دستور کار اضافی کشیده شده و...


214
باشگاه استقلال این روزها درگیر تمدید قرارداد دو ... عدم تمدید قرارداد جپاروف ... کار می‌کرد ...


866
انقضای مدت قرارداد کار با مدت موقت و عدم تمدید قرارداد; پایان کار در قراردادهای ...


632
باشگاه استقلال این روزها درگیر تمدید قرارداد دو ... عدم تمدید قرارداد ... کار می‌کرد ...


6
تسنیم/ باشگاه استقلال این روزها درگیر تمدید قرارداد دو ... عدم تمدید قرارداد ... کار می‌کرد ...


476
مطابق ردیف 1 بند "الف" ماده 30 شرایط عمومی پیمان، قراردادي به 25 درصد دستور کار اضافی کشیده شده و...


643
عدم تمدید قرارداد جپاروف و تیام به خاطر یک ... * آیا با سرخیو راموس در رئال مادرید هم کار کردید؟


512
پس از اتمام سال و شروع تعطیلات در تاریخ ١۴ فروردین به محل کار ... به عدم تمدید قرارداد ...


15
عدم تمدید قرارداد کار و اخراج نیروی شرکتی بانک صادرات بانک صادرات که از تیر سال گذشته با توقف نماد روبرو بوده اقدام به عدم تمدید قرارداد و اخراج نیروهای شرکتی


519
مثل خود شما اگر در رسانه‌ها خوب کار کنید ... موضوع عدم تمدید قرارداد شفر بر سر مسائل ...


22
تمدید قرارداد کار,تمدید قرارداد کار معین,فرم تمدید قرارداد کارکنان پیمانی,تمدید ضمنی قرارداد کار,قانون تمدید قرارداد کار,عدم تمدید قرارداد کار,نحوه تمدید قرارداد کار