214
زبان بند زبان بند:این ایه از سوره یس را در مورد لزوم برای بستن زبان طرف مقابل بخوانید


908
معجزه قران و ادعیه - دعای زبان بند - تیغ ... دعا و طلسم زبان بند خیلی ...


593
دعای موثر و مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و ... زبان بند و تیغ بند دشمن . زبان بند ...


502
دعای زبان بند. ... دعای تیغ بند و عقد السلاح .


309
دعای تیغ بند و زبان بند نافذ این دعا تیغ بند خواجه حضرت ع روایت کرده ... قبلا هم طلسم محبت ...


723
بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس،باطل السحر،سرکتاب گرفتن،عددشانس.زبان بند،تیغ بند،بخت گشایی ...


695
بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس،باطل السحر،سرکتاب گرفتن،عددشانس.زبان بند،تیغ بند،بخت گشایی ...


63
دعای مجرب زبان بند. ... زبان بند و تیغ بند ...


251
برچسب ها : دعای زبان بند معمولی، دعای زبان بند قوی، دعای تیغ ... طلسم دفع پری و نیروهای اسیب ...


741
دعا و طلسم زبان بند ... سرکتاب گرفتن،عددشانس.زبان بند،تیغ بند،بخت گشایی سریع،سرکتاب ...


898
برچسب ها : دعای زبان بند معمولی، دعای زبان بند قوی، دعای تیغ ... طلسم دفع پری و نیروهای اسیب ...


46
بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس،باطل السحر،سرکتاب گرفتن،عددشانس.زبان بند،تیغ بند،بخت گشایی ...


356
بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس،باطل السحر،سرکتاب گرفتن،عددشانس.زبان بند،تیغ بند،بخت گشایی ...


207
دعا و طلسم زبان بند ... سرکتاب گرفتن،عددشانس.زبان بند،تیغ بند،بخت گشایی سریع،سرکتاب ...


188
که در مدت یکسال در وقت خاص به حالت سجده چهار صدبار خوانده شود دیگر مسبحات ستّ


339
دعای مجرب برای باطل کردن طلسم و سحر و ...


873
ملكوت 786 دعای سریع الاجابه – دعای محبت – دعای ازدواج – دعای باطل کردن طلسم – زبان بند – ملکوت


272
بازكردن سركتاب- ازدیاد مهر و محبت- بخت گشایی- ابطال سحر و جادو و طلسم- بررسی ستاره بخت- گشایش ...


515
طلسم قوی مشکل گشا. فتح کار گشا. این دعا تیغ بند خواجه حضرت ع روایت کرده است که هر کس این تیغ ...


215
بخت گشایی،سرکتاب،دعانویس،باطل السحر،سرکتاب گرفتن،عددشانس.زبان بند،تیغ بند،بخت گشایی ...